Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Lluís Solé i Sabarís (director): Geografia de Catalunya, vol. I: "Geografia General" (Enciclopèdia Catalana Aedos, 4). Barcelona: Editorial Aedos, 1958-1962; 665 pp. + 1 f., 40 làms. color i 2 mapes desplegables.   Ressenya d'E. Lluch : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7 
 

En unes poques planes [17-22] d'introducció P. Deffontaines presenta de manera suggestiva la fesomia geogràfica del Principat en relació amb els altres països catalans i dins l'àrea geogràfica mediterrània. A continuació s'obre la secció dedicada a la geografia física. El desenrotllament de la geografia física i de la biogeografia es féu a partir de les ciències físiques i naturals, independents de la geografia, però sense el progrés de les quals és impossible el d'aquesta. El desplegament de les ciències físiques i naturals des d'Almera i Lluís Marià Vidal fins a Solé i Sabarís, des de Fontserè i Febrer fins a Masachs, des de Font i Quer fins a Oriol de Bolòs, han donat el suport necessari als capítols de geografia física de les monografies regionals citades, de la de Santaló a la de Maria de Bolòs. En molts casos han estat els mateixos geòlegs, meteoròlegs o botànics els qui han contribuït als estudis geogràfics d'aquest país amb treballs de morfologia, de climatologia o de geografia botànica.

 

El relleu, el clima i les aigües

La gènesi i la configuració del relleu continental i de la façana marítima són estudiades per Solé i Sabarís [Configuració general 25-30; Gènesi del relleu 31-60; Relleu de les diverses unitats estructurals 61-160], amb l'ajut dels elements de geologia històrica més indispensables per a explicar la morfogènesi del territori. Aquests elements, especialment les referències paleontològiques, són donats amb una contenció remarcable i mantenint en tot moment el punt de vista geogràfic. Dos punts cal assenyalar: primerament, que el llibre introdueix dos elements nous en la sèrie d'unitats estructurals de Catalunya: la noció de Subpirineu (continuació del Prepirineu a l'est del Llobregat que presenta matisos que l'individualitzen i que justifiquen una denominació diferencial), i la noció de Serralada Transversal (formada pels altiplans del Cabrerès i les serres de la Garrotxa, limita pel nord-est la Depressió Central i la separa de la plana empordanesa), el paper i la significació de la qual a penes havien estat reconeguts anteriorment.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
14 de juliol de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat