Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Carles Carreras (dir.): Geografia General dels Països Catalans. V : el turisme, el comerç i les finances. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994; 359 pp. Prefaci de Francesc Cabana i Vancells; presentació de Carles Carreras. ISBN 84-7739-705-8.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

remarca els del professor Josep Costa i Mas, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant, i els de Ma. Jesús Lluelles i Larrosa, llicenciada en Geografia per la Universitat de Saragossa i especialista en estudis sobre el terciari a Andorra.

Després de perfilar una introducció general a les activitats comercials, analitza aspectes diversos, sistemàtics i teòrics, de la geografia comercial. Sense perdre mai el contacte amb el territori objecte d'estudi, una bona part del text del Dr. Carreras constitueix un précis excel·lent de geografia del comerç. I no en sobren pas de textos sobre aquest vessant tan significatiu de la geografia! Destaca tot seguit el paper de les relacions tradicionals entre comerç i ciutat, una altra de les dèries recercaires del professor Carles Carreras i en la qual excel·leix. Fa una anàlisi molt acurada de l'evolució històrica, de les causes i dels models de localització de les formes comercials als Països Catalans. Finalment, el capítol es clou amb una reflexió sobre la importància conceptual i pràctica del consum en l'economia actual i les seves conseqüències en l'organització del comerç.

 

Un quart capítol, més breu, que analitza el comerç internacional [pp. 169-202], ha estat elaborat per Gemma Garcia Brosa, llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. A causa de la dificultat per obtenir dades estadístiques prou desagregades, aquesta anàlisi depèn força de les fonts d'informació estatals. L'autora aborda, així, la significació dels intercanvis exteriors i la seva distribució geogràfica, com també els productes que hi intervenen, tant en les exportacions com en les importacions. El capítol acaba amb unes reflexions sobre les conseqüències de la creació del mercat únic europeu sobre aquests fluxos comercials.

El cinquè capítol, escrit per Josep Oliveras, tracta específicament de les activitats financeres, del comerç del diner [pp. 203-282]. Després d'una breu introducció teòrica sobre el sistema financer i els estudis de geografia sobre aquest tema, analitza el sector als Països Catalans, amb les seves similituds i diferències, tant en el sector privat com en el públic. Seguidament, fa un repàs en clau històrica, aspecte ben conegut per l'autor, sobre la formació de bancs i caixes catalans.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
9 de maig de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat