Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Eduard Fontserè: Elementos de meteorología. Barcelona: Gustavo Gili, 1943; 358 pp.   Ressenya d'A. Revenga (1946) : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5 
 

El capítol de la climatologia s'acaba amb unes consideracions breus sobre la paleoclimatologia, branca naixent i d'atracció seductora, a la qual els geògrafs poden aportar coneixements valuosos i, més particularment, els geòlegs.

Amb l'estudi dels canvis del temps es faciliten les nocions estrictament precises de meteorologia dinàmica, en la qual es fonamenta la predicció del temps, d'importància creixent per les seves múltiples aplicacions, entre les quals destaca de manera molt especial la referent a la navegació aèria, predicció en la qual es posen en comú els coneixements de la ciència meteorològica i els resultats de les observacions de les xarxes internacionals. La predicció del temps és, per altra banda, l'aplicació de la meteorologia que més desperta l'interès en el gran públic, cada dia més apassionat per aquestes disciplines.

La darrera part del treball de Fontserè és consagrada a l'exposició d'alguns exemples de meteorologia aplicada. Tracta, en primer lloc, de la meteorologia agrícola; en els observatoris instal·lats per a aquesta finalitat, les observacions se solem fer un cop per setmana amb la sola presa de la temperatura mínima i màxima setmanal i la quantitat total de precipitacions aquoses recollides durant aquest període de set dies, observacions completades amb l'historial del temps, redactat diàriament, en acabar el treball agrícola de la jornada.

 

Interès particularíssim per a la meteorologia agrícola tenen les dades fenològiques, o l'estudi dels fenòmens periòdics de les plantes i els animals, en tan íntima dependència de les variacions dels elements meteorològics durant el transcurs de l'any. “Així, les observacions fenològiques són el primer pas en l'estudi de la bioclimatologia, ciència moderna que procura descobrir les relacions que existeixen entre els fenòmens de la vida i els del medi ambient”. És clar que les observacions fenològiques que més interessen són les referides a les plantes silvestres, complementades amb les de les plantes conreades el valor de les quals serà major en tant que menor sigui la influència del conreu en el procés vegetatiu de la planta. Per raons ben fàcils de comprendre, la dificultat creix en l'observació dels fenòmens periòdics referits als animals entre els quals determinades espècies d'ocells i d'insectes interessen de manera singular.

Per raó de l'interès que per a l'agricultura té el coneixement de la temperatura del sòl i del subsòl, això obliga una instal·lació especial dels termòmetres. Un dels fenòmens d'importància cabdal per al pagès són les gelades. És per això que cal estudiar amb cura les seves causes així com la manera de contrarestar-les a fi i efecte de salvar la collita.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
29 d'octubre de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat