Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
  

 
 

Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de la Societat Catalana de Geografia 2015 : notícia dels acords i dels nomenaments adoptats.

 

 

El passat 11 de juny del 2015 es reuní a la seu de l’Institut d`Estudis Catalans a Barcelona l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG). Com a temes destacats, s’hi aprovà la memòria d'activitats del curs 2014-15, l'estat de comptes de l'any 2014 i del pressupost de 2015, la creació d’una o dues noves vocalies a la Junta de Govern, que aquesta podrà cobrir interinament fins a les següents eleccions reglamentàries. Així mateix, es procedí a la renovació parcial de la Junta de Govern mitjançant votació entre els socis i sòcies. La composició de la nova Junta de Govern per al proper curs serà la següent:

Josep Oliveras i Samitier, president
Jesús Burgueño i Rivero, vicepresident
Albert Pèlachs i Mañosa, tresorer
Rafael Giménez-Capdevila, secretari
Anna Ortiz i Guitart,
Núria Benach i Rovira,
José Luis Villanova-Valero,
Roser Serra i Coma,
Xavier Úbeda i Cartañà i
Ma. Carme Montaner i Garcia, vocals
Joan Vilà-Valentí, delegat IEC

Posteriorment a l’Assemblea General Ordinària tingué lloc l’Assemblea General Extraordinària convocada per a modificar el Reglament intern de la Societat. La proposta de nou redactat, que fou aprovada, comporta l’adequació de l’article tercer, sobre els socis honoraris, així com la correcció d’errors tipogràfics, l'eliminació de redundàncies amb els Estatuts, l’aplicació del principi d’economia lingüística i l’ús no sexista de la llengua. Per a tenir plena vigència, el nou Reglament intern de la Societat haurà de ser validat pel Ple de l’IEC.

  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
16 de juny de 2015
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat