Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Francisco López Palomeque i Gemma Cànoves Valiente (curadors); Asunción Blanco- Romero i Anna Torres Delgado (coord.) : Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. València: Tirant Humanidades, 2014 (Col. Crònica); 735 p. + CD. ISBN 978-84-16062-16-4.   Presentació dels curadors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5 
 

L'evolució recent del fenomen turístic forma part de l'actual fase d'acceleració i intensificació dels processos de globalització, del context actual de crisi i de l'escenari tendencial de transformació de la cultura, el treball i l'oci, en el marc del paradigma de la sostenibilitat. En aquest escenari, el turisme constitueix un factor conformador de la nova societat i del model territorial. Els canvis esdevinguts a final del segle XX i inicis del XXI en la demanda i l'oferta turística -en un context postindustrial i d'acusada competència territorial- han propiciat l'aparició d'un nou escenari turístic, amb la incorporació de nous llocs i nous productes, alhora que han qüestionat el model convencional i de les destinacions turístiques tradicionals, la majoria de les quals s'han vist obligades a iniciar processos de reorientació.

La gran varietat de tipologies de destinacions turístiques -ja sigui per les seves característiques, els seus atractius i la seva ubicació, com pel seu grau de desenvolupament- competeixen per a mantenir la demanda i aconseguir elevades quotes de satisfacció dels seus clients. En el passat s'ha polemitzat sobre l'existència d'un cicle de vida de les destinacions, però actualment es resisteixen a acceptar una fatalitat d'aquesta faiçó i lluiten per trobar fórmules a llarg termini que els permetin

 

aconseguir la sostenibilitat. S'observen nombroses accions orientades cap a la renovació de les destinacions, val a dir que amb resultats desiguals, fonamentades en estratègies del sector privat i programes del sector públic. Actualment s'assumeix que la necessitat de reinvenció constitueix un dels reptes als quals s'enfronten les destinacions en el context actual.

Els canvis del turisme es manifesten en un creixement del mercat, tant de la demanda com de l'oferta. En aquest darrer cas, l'ampliació es fonamenta en la revaloració de nous recursos territorials i la incorporació de nous llocs en el mapa de destinacions turístiques que, a determinades escales, consolida la turistificació del territori. Es constata, des d'aquesta perspectiva, l'existència de nombroses iniciatives orientades a la revaloració turística de destinacions emergents, o bé pel foment de productes turístics específics orientats cap a nous mercats. El creixement de la oferta turística obeeix, així mateix, al que s'ha denominat multiplicació de productes turístics temàtics, la gènesi dels quals es fonamenta tant en la imprecisa diferenciació del turisme respecte d'altres activitats, com poden ser e l'esport, la cultura, el treball o l'espectacle, com en la resposta que des de la producció es dóna a les noves habituds de consum turístic i noves tendències de la demanda.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
13 de juny de 2016
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat