Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Maria de Bolòs i Capdevila (dir.): Manual de ciencia del paisaje. Barcelona: Masson, 1992, 273 p. Pròleg de Joan Vilà-Valentí. ISBN 84-311-0595-X.   Ressenya de D. Molina (1993) : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

Estruch, però potser aquesta precipitació pot induir a greus errors, o simplement als abans citats “efectes maquilladors” sense aprofundir més en els veritables orígens del problema. De tota manera, la gran varietat de metodologies que se'ns presenten ens permet una visió molt amplia dels diferents aspectes dels estudis del paisatge. Juntament amb aquests mètodes, se'ns ofereixen diversitat de tècniques molt ben escollides, des dels estudis de camp fins a les representacions gràfiques més complexes. És en aquest punt on se cita el SIG com una eina molt útil, perd en caldria accentuar la importància creixent per realitzar models que poden ésser molt propers a la realitat i ajuden a comprendre millor els sistemes complexos.

Amb les aplicacions dels estudis del paisatge s'enceta la tercera part del llibre, en la qual s'exposen els diferents camps on es pot posar en pràctica tota la informació recollida sobre el paisatge, però bàsicament en dos: l'educació ambiental, segons Rosalina Pena, i la planificació territorial, segons J. Soler, J. Ribas i M.T. Bovet.

El cas de la planificació cal lligar-lo molt als efectes que es puguin produir sobre el paisatge; és per això que caldria donar-li més

 

importància de la que se li dóna. Però, d'altra banda, es considera que els estudis de paisatge han d'ésser imprescindibles en qualsevol procés de planificació del territori, en tant que en són visions globals que poden donar una explicació del perquè d'uns espais i de com evolucionaran. Es evident que si no s'associa amb la planificació de la societat sobre el medi, no té sentit parlar de la dinàmica cap a una o una altra direcció d'un paisatge, i dóna la sensació que en el manual això no queda prou ressaltat.

En definitiva, es tracta d'un llibre molt extens i exhaustiu que en alguns moments es torna complex a causa de la gran quantitat d'informació diferent que integra, però d'altra banda, l'esquematització el fa prou entenedor i proporciona elements per aprofundir en aquelles matèries que més interessin al lector. És, al capdavall, un llibre destinat a facilitar la realització d'estudis del paisatge a un alt nivell acadèmic, que dóna les eines metodològiques necessàries per comprendre el medi, analitzar-lo, deduir-ne l'evolució i intervenir-hi, exposat des de la visió de diferents autors especialitzats en un o altre tema. [David Molina Gallart; Departament de Geografia (UAB); ressenya recollida a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 23 (1993) p. 161-3 ]

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
30 de maig de 2012
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat