Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Alex Tarroja, Margarida Castañer i Montserrat Mercadé (dirs.): Anuari Territorial de Catalunya, 2007. Barcelona: Societat Catalana d’Ordenació del Territori, 2008; 500 pp: presentació de Margarida Castañer. ISBN 978-84-92583-06-5.   Ressenya d'E. Sau : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5 
 

El novembre del 2008, l'Institut d'Estudis Catalans va ser el lloc escollit per a la presentació de l'Anuari Territorial de Catalunya de l'any 2007. Aquesta és la cinquena edició d'aquesta publicació dedicada a descriure i analitzar dues-centes transformacions i projectes territorials que s'estan produint o que es produiran a Catalunya. En Pau Alegre va signar una breu crònica sobre l'acte de presentació de la qual subscric plenament la seva valoració sobre l'"ambient d'expectació complaguda". Aquesta complaença sembla que emana des de pràcticament tots els que participen a l'aplec: directors de la publicació, redactors, president de l'Institut d'Estudis Catalans i públic. Qui signa aquesta crònica no deixa d'estar implicada en el procés, però un dels motius que, al meu parer, motiven aquest ambient és el fet que els qui hi participem ens sentim còmplices d'una feina que culmina amb una publicació que, malgrat els possibles biaixos que pugui presentar, sembla que és útil i ben valorada en aquells entorns professionals que hi tenen afinitat.

L'estructura de l'Anuari està plenament consolidada. La presentació és, de nou, signada per Margarida Castañer, presidenta de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT); també s'hi troba la introducció, redactada enguany per Josep Ma. Llop, arquitecte i urbanista i vicepresident de la SCOT i segueixen els 200 articles que constitueixen el gruix de la publicació i que han estat redactats per un equip de professionals, 13 dels quals són

 

geògrafs. Entre aquests articles s'intercalen 14 articles d'opinió que estan signats per polítics o professionals que aporten la seva pròpia reflexió sobre algun dels temes que conformen la selecció de l'Anuari. La pràctica totalitat d'aquests articles ha estat publicada prèviament en diferents diaris i es pot destacar que un és col·lectiu, "La cultura del no i l'apagada de Barcelona" signat per Ecologistes de Catalunya, i només un és d'una senyora, "El Pacte Nacional per a l'Habitatge, un pas fonamental en l'objectiu d'avançar en les polítiques d'habitatge", signat per Carme Trilla com a Secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

La publicació d'aquest any es completa amb 6 índexs que permeten fer la recerca de topònims, antropònims, institucions i associacions, acrònims i mitjans de comunicació. Aquest any la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya surt esmentada a l'article 112, sobre "El Parc Tecnològic de la Catalunya Central". A tall de resum es pot dir que aquesta Delegació va presentar una al·legació on posava en relleu el valor de l'espai singular del Parc de l'Agulla de Manresa, recollit en la Declaració de l'Agulla de l'any 2003 i, en conseqüència, demanava estudiar amb més detall l'emplaçament de les futures edificacions contemplades en el projecte del Parc tecnològic. Aquesta al·legació va ser acceptada i es va ampliar l'espai de separació entre les noves edificacions del Parc tecnològic en relació al Parc.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
9 de febrer de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat