Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Fernando Molinero, Roser Majoral, Juan Manuel García, Gerardo García (coordinadors) : Atlas de la España Rural. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2004; 463 pp. ISBN 84-491-0650-8.   Introducció dels coordinadors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5 
 

L'Atlas de la España Rural és el resultat principal del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les Universitats de Valladolid i Barcelona, en el qual han col•laborat un nombre considerable de professionals provinents d'altres Universitats, Organismes Públics de Recerca i de la pròpia Administració, en una línia prou fecunda en la seva tradició de col·laboració entre el Ministeri amb les institucions relacionades amb la recerca i la docència.

En base, sobretot, en l'abundosa informació que hom disposa a escala municipal, derivada de la publicació del Cens Agrari de 1999 i del de la Població de 2001, i de la generada en el decurs de la preparació del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, editat l'any 2003 pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es va considerar adient analitzar els aspectes socials, econòmics i regionals de l'agricultura i del medi rural espanyol a través d'aquesta publicació.

La línia temàtica fonamental d'aquest treball se centra, per tant, en l'estudi de la pluralitat dels sistemes, paisatges agraris i socials de

 

l'Espanya autonòmica, sota la perspectiva analítica i metodològica citada.

En conseqüència, es tracta d'un estudi oportú atesa la informació disponible al màxim nivell de desagregació territorial, el municipal, l'actual configuració administrativa i política d'Espanya, i que, a més a més, s'insereix en la notable aportació cartogràfica d'aquest Ministeri i dels geògrafs en l'anàlisi de la realitat territorial de l'agricultura i del medi rural espanyol.

Aquesta obra ajuda a proporcionar una imatge clara i territorialitzada de l'evolució i situació, de les funcions del sistema agroalimentari i de la societat rural en el marc del context actual de globalització, intercanvis agraris i noves valoracions del plural i diversificat entorn rural espanyol.

L'estudi de les dinàmiques socials, demogràfiques i territorials del sector agrari i del medi rural posa de relleu els canvis pregons esdevinguts en aquests dominis i contribueix a relativitzar la imatge d'un declivi irreversible i generalitzat de la societat rural espanyola.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
19 de maig de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat