Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Tort i Donada: La toponímia del Baix Camp. Una interpretació geogràfica. Reus: Edicions Rosa de Reus; Associació d’Estudis Reusencs, 2002 (Biblioteca d’autors reusencs i d’obres d’interès local, 111); 385 pp. Pròleg de Vicenç Ma. Rosselló i Verger. ISBN 84-932324-3-2.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

temps, una sèrie de topònims afins d'un determinat territori tendeix a reflectir els aspectes geogràficament més significatius d'aquest territori." [118] Per al Baix Camp en troba set: l'aspecte físic general, la hidrografia, els aprofitaments econòmics en general, els assentaments individuals, la xarxa viària de tota mena, els antropònims i, finalment, la capacitat defensiva del territori. Els apartats tercer i quart analitzen els topònims relatius al medi físic i els al•lusius a l'empremta humana, en les seves múltiples manifestacions. I per acabar, ofereix una anàlisi de la resta de topònims presos en consideració, i que no es poden circumscriure a cap dels grups esmentats: els exotopònims i els talassònims.

 

Deixem la finestra esbatanada. Faig meves les conclusions sobre la significació de la recerca tal i com ho manifesta, molt entenimentadament, el mateix autor: "l'estudi de la toponímia de la comarca al nivell del detall ens ha permès, també, detectar unes similituds i unes diferències en la utilització de determinats genèrics molt remarcables. Sobre aquesta base hem pogut fer en alguns casos una sèrie de precisions de detall sobre l'àmbit concret de distribució de determinats termes de caràcter geogràfic (aspecte que, fins ara, no quedava del tot aclarit en les obres i els diccionaris a l'abast). En aquest sentit , creiem que l'enfocament específicament geogràfic de la recerca ha permès que arribéssim a aquests resultats." [198] [pau alegre]

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
28 d'abril de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat