Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Tort i Donada: La toponímia del Baix Camp. Una interpretació geogràfica. Reus: Edicions Rosa de Reus; Associació d’Estudis Reusencs, 2002 (Biblioteca d’autors reusencs i d’obres d’interès local, 111); 385 pp. Pròleg de Vicenç Ma. Rosselló i Verger. ISBN 84-932324-3-2.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

d'aquestes fonts va permetre registrar una base toponímica d'uns 16.500 noms, la toponímia bàsica del Baix Camp, la qual es presenta completa a l'apèndix onomàstic del llibre [pp. 215-385].

I tot plegat per a què? Deixem-ho dir a l'autor: "assajar de fer, partint d'aquests materials, una interpretació geogràfica global del territori del Baix Camp. O sigui, una 'lectura'minuciosa dels seus paisatges --tant els rurals com els urbans; tant els que mantenen una fesomia natural com els que són un fruit directe de la intervenció de l'home--, deutora exclusivament del reflex que la llengua, a través dels topònims, ha deixat sobre aquests paisatges." [22] Un repte ambiciós que, al llarg de les pàgines del llibre, l'autor supera pas a pas.

L'ordenament de l'obra, sobre la base del plantejament exposat, és molt simple. Se m'acudeix el símil d'una finestra de dues fulles, les quals badarem curosament per abocar-nos sobre el territori escollit. En obrir la primera, és a dir el capítol titulat la comarca del Baix Camp. Introducció geogràfica,

 

podrem veure una síntesi de la geografia del Baix Camp, amb una atenció particular als aspectes relacionats amb la definició i la delimitació del territori comarcal. Tot i el caràcter regional clàssic de la seva articulació, el capítol reflecteix a bastament la realitat actual de la comarca i les transformacions que ha sofert al llarg de les darrers anys. Tort assegura que "només així, sobre la base d'aquest coneixement, pensem que es poden interpretar adequadament els canvis profunds que la mateixa toponímia, en el pla del detall, posa de manifest, com tindrem ocasió de veure al llarg del text."

Els continguts del segon capítol, l'estudi de la toponímia del Baix Camp. Consideracions metodològiques, versen, sobre els conceptes més pregons del domini de coneixement de l'onomàstica, l'altra fulla de la finestra oberta al Baix Camp per Joan Tort. Com és natural, dóna una atenció particular a les fonts de referència, les quals ja he esmentat ratlles amunt, i, sobretot, als problemes relacionats amb l'ordenació i la sistematització dels topònims. Sobre aquesta darrera temàtica, l'autor és ben clar en les seves intencions:

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
28 d'abril de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat