Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Roser Majoral Moliné ; Francisco López Palomeque; Jaume Font Garolera; Dolores Sánchez Aguilera: Cataluña. Un análisis territorial. Barcelona: Ariel, 2002; pp. ISBN 84-344-3473-3.   Introducció dels autors  : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

El llibre Cataluña. Un análisis territorial pretén oferir, des d’una perspectiva regional, una visió de conjunt de Catalunya en el canvi de segle. Hom parteix d’un enfocament innovador el qual, sense perdre de vista l’anàlisi geogràfica convencional, reflecteix les pregones transformacions territorials, econòmiques i socials experimentades per Catalunya a les darreres dècades.

L’objectiu fonamental de l’obra és proporcionar al lector una imatge precisa de la Catalunya actual a partir de quatre àmbits d’anàlisi considerats com a fonamentals i , que constitueixen les distintes parts del llibre. Cataluña. Un análisis territorial és una obra dirigida tant a estudiants universitaris com a un públic més ampli interessat en una millor comprensió del territori català. El llibre, que s’afegeix a l’abundosa bibliografia existent sobre geografia de Catalunya, suposa una nova aportació al coneixement geogràfic de Catalunya per les raons indicades i, així mateix, per tres fets específics que destaquem tot seguit. En primer lloc, perquè la producció bibliogràfica en espanyol sobre el territori català és migrada, per la qual cosa aquesta obra posa a l’abast d’un públic més ampli, universitaris i lectors en general del conjunt

 

d’Espanya, una síntesi sobre la realitat territorial catalana. En segon lloc, per l’esforç realitzat en l’actualització de les dades i en la interpretació dels processos socials i territorials recents, així com de les tendències futures a partir, posem per cas, de la incorporació de les dades del Cens Agrari de 1999, de les revisions padronals recents i de la utilització de les darreres dades referides al turisme, entre d’altres aspectes. Finalment, per l’aportació cartogràfica, a escala municipal en la majoria dels casos, especialment dissenyada i elaborada per a l’obra present, la qual ajuda a localitzar i comprendre els processos territorials.

El contingut del llibre s’estructura en quatre parts i quinze capítols encapçalats per una introducció en la qual s’anuncien alguns dels trets bàsics del territori català que, fet i fet, sintetitzen el contingut formal de l’obra: Catalunya en el context mediterrani, ibèric i europeu; la complexitat i diversitat del territori català; els contrastos en l’ocupació humana del territori; la incidència espacial de les transformacions econòmiques recents i, finalment, les fites de la planificació i l’ordenació territorial. S’ha optat per organitzar i incloure la bibliografia per

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
10 de desembre de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat