Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Vilagrasa i Ibarz (a cura de): Ciutat i Universitat a Lleida. Lleida: Universitat de Lleida i Ajuntament de Lleida, 2001; pròlegs d’Antoni Siurana i de Jaume Porta; 209 pp. ISBN 84-8409-125-2.   Introducció i conclusions del curador  : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5 
 

S'inclou, com a capítol final, un apartat de síntesi, que sense invalidar les conclusions a que què cada treball arriba, pretén donar una visió conjunta de la feina feta [Joan Vilagrasa, 207-209].

Aquests treballs es presentaren oralment, per primera vegada, el 14 d'abril de 2000, en el marc de la VIII Setmana d'Estudis Urbans, dedicada a Ciutats Universitàries i Campus Urbans. Ara, un cop finalitzats els treballs, s'han reunit en aquest volum amb l'esperança que la seva consulta serveixi per donar a conèixer el nostre entorn universitari alhora que proporcioni arguments per a la creació d'estratègies d'actuació als diferents agents socials, tant locals com de 1a comunitat universitària. Finalment, cal agrair al Consell Social de la UdL i a l'Ajuntament de Lleida el seu suport econòmic, que ha fet possible l'edició de l'estudi en forma de llibre.

 

Conclusions

Cada un dels grups de treball ha anat desgranant en cada capítol les principals conclusions sobre les relacions entre la universitat i la ciutat a Lleida. A continuació es fa una síntesi dels principals punts abordats per tal de poder tenir una visió de conjunt que permeti una lectura global de l'estudi. Esquemàticament es pot resumir a partir de l'enunciat de 16 punts.

l. En primer lloc, cal parlar d'una universitat d'àmbit "regional", en el sentit que la seva àrea d'influència, mesurada a partir de diversos indicadors, mostra l'impacte de la universitat en la seva província i, també, a la Franja de Ponent.

2. Malgrat això, alguns indicadors mostren diferencies considerables entre facultats. Els cicles superiors d'Enginyers Agrònoms i Forestals i els estudis de Medicina i d'INEFC mostren una demanda extraregional que, sense ser extraordinària és més gran que la mitjana de la universitat.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
1 de gener de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat