Activitats del curs    ·   Trajectòria històrica    ·   Directori   ·   Publicacions   ·   Miscel·lània
 
GEOGRAFIA INDUSTRIAL : indústria tèxtil
 
BATTIAU, M.: "L'industrie lainiere de l'aglomeration de Roubaix-Tourcoing et ses effets géographiques" ( 1 ) 1984
BATTIAU, M.: "Le commerce exterieure textile français et son évolution recente" ( 1 ) 1984
STRASZEWICZ, L.: "Introduction" ( 3 ) 1985
BATTIAU, M.: "Les principaux traits du negoce international de la laine " ( 3 ) 1985
MARSZAL, T.: "Changes in Spatial Relations between Fibres Production and Textile Industry in the world " ( 3 ) 1985
MENDIZÀBAL i RIERA, E., OLÓNDRIZ i RIERA, I.: "L'evolució de les fibres i altres factors locacionals en els inicis de la Colònia Sedó " ( 3 ) 1985
MONTAGNÉ VILLETTE, S.: "A propos de la localisation des industries de l'habillement" ( 3 ) 1985
ORTUÑO i GINESTAR, V.: "La sederia valenciana: Un auge sobretot agrícola" ( 3 ) 1985
PINARD, J.: "Les vestiges des anciennes productions textiles en France" ( 3 ) 1985
SHAH, JJ.: "A comparative analysis of two major cotton textile centres of India-Bombay and Ahmedabad" ( 3 ) 1985
STRASZEWICZ, L.: "Les problèmes fondamentaux des matières premières de l'industrie textile polonaise" ( 3 ) 1985
STRIDA, M.: "The influence of flax production in the giant mountains regions upon the textile location in Bohemia" ( 3 ) 1985
"Programa de la III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils" ( 3 ) 1985
BOUSSEMART, B.: "La localisation des industries des textiles artificiels et synthétiques; de l'échec des theories liberales au succès de 1a praxis capitaliste" ( 4 ) 1985
CASASSAS i SIMÓ, L.: "Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a 1a regió de Barcelona" ( 4 ) 1985
LAFERRÈRE, M.: "La production des matières premières dans la région Rhône-Alpes" ( 4 ) 1985
 
 
PACZKA, S.: "Spatial distribution of the production potencial of the textile industry and its raw material base in the CMEA countries" ( 4 ) 1985
PRASAD SINGH, LK.: "Raw materia1 base of jute industry in India" ( 4 ) 1985
"Acta de la Tercera Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils" ( 4 ) 1985
MARSZAL, T.: "Bibliography; Bibliografia; Bibliographie" ( 4 ) 1985
BAJPAI, DN., SHUKLA, PN.: "Growth of Sericulture and Its Impact on Silk Textile Industry in U.P. Índia" ( 5 ) 1985
CARRERAS i VERDAGUER, C.: "El cotó, una nova-vella fibra textil en la indústria occidental (Resum)" ( 5 ) 1985
DEZERT, B.: "Le rôle des matières premières chimiques dans la conversion des industries europeennes" ( 5 ) 1985
SINGH, K.: "Role of Raw Material in Placing of Textile Industries. The Indian Experience" ( 5 ) 1985
PRASAD, H.: "The role of Raw Materiats of Handloorn Industry of Brocade Saree: A case Study ot Mubarajpur Town, Azamgarth Distc. U.P. India (Resum)" ( 5 ) 1985
SCRANTON, P.: "Two Raw Material Crises in America Textile History" ( 5 ) 1985
THINGO, V.: "The Role ot Raw Materials in the Placing of Textile Industries: A case Study of Technological Change in Textile Industry in India (Resum) " ( 5 ) 1985
VERMA, RSP.: "Production of cotton and Growth of Ginning Mills in Haryana: A Case Study of Mandi Adampur" ( 5 ) 1985
"Directori de Participants" ( 5 ) 1985
"El Grup de Treball de Geografia dels Tèxtils" ( 10 ) 1987
CASASSAS i SIMÓ, L.: "El Grup de Treball de Geografia dels Tèxtils, Geotex 1989 " ( 18 ) 1989
SERRA i ROTÉS, R.: "Els orígens de la industrialització tèxtil de Gironella (Berguedà): Cal Metre, Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou" ( 39 ) 1995
 


TREBALLS
DE LA
SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA(1 - 86)


ÍNDEX TEMÀTIC


Establert i actualitzat per J. Burgueño

Vegeu també: barris i colònies industrials i mineres · energia, mineria, petroli · indústria alimentària · indústria i tecnologia en general · indústria química · indústria tèxtil · perspectiva històrica  
 

Entrades primàries

ÀFRICA · AMÈRICA  · ÀSIA  · BIOGEOGRAFIA  · CARTOGRAFIA  · CATALUNYA  · CLIMATOLOGIA · DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA  · ESPANYA  · EUROPA  · GEOGRAFIA AGRÀRIA I RURAL  · GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ · GEOGRAFIA DEL COMERÇ · GEOGRAFIA DEL TRANSPORT · GEOGRAFIA DEL TURISME · GEOGRAFIA ECONÒMICA · GEOGRAFIA I LITERATURA · GEOGRAFIA INDUSTRIAL · GEOGRAFIA POLÍTICA i CULTURAL · GEOGRAFIA REGIONAL · GEOGRAFIA SOCIAL · GEOGRAFIA URBANA · GEÒGRAFS. NOMS PROPIS  · GEOMORFOLOGIA · HISTÒRIA · MEDI AMBIENT · OCEANIA · PAISATGE · PAÏSOS CATALANS · SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA · TEORIA I HISTÒRIA DE LA GEOGRAFIA · TOPONÍMIA ·
 
Repertori · Índex temàtic · Crèdits · Normes · Sumari de Treballs 86 · 85 · 84 · 83 · 82 · Altres publicacions
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
2 de febrer de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat