Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Gemma Cànoves, Montserrat Villariño, Asunción Blanco-Romero, Elena de Uña i Cayetano Espejo : Turismo de interior: renovarse o morir. Estrategias y productos en Catalunya, Galicia y Murcia. València: Universitat de València, 2014 (Col. Desarrollo Territorial, 12); 241 p. ISBN 978-84-370-9251-5.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

En el cas de l'Empordà, amb la reinvenció dels festivals de música; a la Ribeira Sacra, amb el foment del turisme en un espai emblemàtic; i en el cas de la Comarca del Noroeste, amb l'engegada d'un procés de revaloració de la icona de Caravaca de la Cruz. En relació amb el model de cicle de vida del producte turístic, hem constat que les tres àrees es troben en etapes ben diferents; així, l'Empordà experimenta un procés de reconversió cap al turisme cultural, la Ribeira Sacra es troba en una base de desenvolupament del producte turístic i la Comarca del Noroeste tot just se situa a les beceroles de la configuració del producte turístic.

L'estructura del llibre és ben avinguda amb la lògica del procés de recerca i es reparteix en sis capítols. En el primer s'exposa el marc conceptual de la investigació. El segon s'esmerça a explicar el procés metodològic. En el tercer es presenten els trets definidors dels territoris objecte d'investigació. En el quart, el més extens, s'exposen els resultats de la recerca per a cadascuna de les àrees d'estudi, per tal d'arrodonir-los en el cinquè amb les comparacions que fan al cas. Finalment, el sisè recull les conclusions principals.

 

En la recollida, el tractament i l'elaboració de les conclusions de cada territori han treballat Josep M. Prat, Inmaculada Díez i Asunción Blanco, el cas de l'Empordà, Elena de Uña i Montserrat Villariño a la Ribeira Sacra, i Cayetano Espejo i Dolores Ponce a la Comarca del Noroeste.

A l'apartat d'agraïments, els autors i autores fan constar expressament que la recerca no hauria arribat a bon terme sense la generositat de les persones entrevistades, les quals els van concedir temps, coneixements, vivències, records i afecte pel territori de manera desinteressada; sense les diverses institucions a les quals han trucat a la cerca d'informació; i sense el recolzament d'Esteve Dot, doctorand del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha revisat el text de cap a cap. Finalment, es consideren debitors del Dr. Joan Romero, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València, que com a director de la col·lecció "Desarrollo Territorial", del Servei de Publicacions de la Universitat de València, per la complicitat d'acceptar-ne la publicació. [Pau Alegre, sobre àmplies interpolacions de la presentació dels curadors]

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
13 de juny de 2016
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat