Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Gemma Cànoves, Montserrat Villariño, Asunción Blanco-Romero, Elena de Uña i Cayetano Espejo : Turismo de interior: renovarse o morir. Estrategias y productos en Catalunya, Galicia y Murcia. València: Universitat de València, 2014 (Col. Desarrollo Territorial, 12); 241 p. ISBN 978-84-370-9251-5.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

L'obra que presentem és el resultat d'un projecte d'investigació titulat "Turismo, territorio e identidad: procesos de revalorización de espacios y actividades en el medio rural español. Un análisis comparativo de los casos de Catalunya, Galicia y Murcia" portat a terme entre els anys 2010 i 2012 amb finançament del "Plan Nacional I+D" del Ministeri d'Educació i Ciència, per bé que un gruix considerable dels resultats de la recerca es remunten a un projecte pretèrit, centrat en l'estudi de "El valor del lugar en la nueva geografia rural. Un análisi de las respuestas a los procesos de cambio en los espacios rurales a través de los estudios de casos en España", el qual també s'efectuà en el marc del "Plan Nacional I+D" del Ministeri d'Educació i Ciència durant el període 2005-2008. L'escreix de coneixements adquirits i l'experiència acumulada ha permès completar el llibre actual. D'altra banda, cal remarcar que aquest treball no hauria pogut sortir a la llum de no ser per l'empenta del Grup d'Investigació en Turisme i Nous Desenvolupaments Territorials en Àrees Rurals (TUDISTAR, tudistar.uab.cat). Aquest grup, format per investigadors d'universitats diverses, es va constituir l'any 1995 i la seva seu rau al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El seu objectiu primordial és el d'aglevar investigadors interessats en l'estudi del paper del turisme com a dinamitzador econòmic i social dels territoris rurals. És en aquest context, de primer antuvi i per les recerques efectuades, que el grup vol fer paleses les alternatives de diversificació d'activitats dels territoris a través d'un conjunt de processos, els quals impliquen la creació, o bé el reforç, de la identitat territorial i del turisme d'interior emmarcats en les estratègies dels actors locals, ja siguin públics o bé privats. Les temàtiques i les publicacions derivades dels diversos projectes efectuats fins ara, han permès l'equip d'endevinar que el turisme d'interior i el desenvolupament local són elements clau per a entendre de la millor manera la dinamització dels territoris, alhora que les estratègies locals i els actors resulten ser decisius per a frenar o dinamitzar-los.

Els objectius principals del llibre es concreten en sis temàtiques, les quals queden recollides de manera detallada en el capítol dedicat al marc conceptual. En primer lloc constaten com els canvis globals afecten els àmbits locals, així com els processos locals interactuen amb els canvis globals; vindria a ser com una doble interacció de la

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
13 de juny de 2016
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat