Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
AADD : L’anàlisi territorial al servei de les autonomies. Barcelona: Associació Catalana de Ciència Regional – Banc Urquijo; Servei d’estudis a Barcelona, 1979; 183 p. DL B-29744/1979.   Comunicació de J. Soler : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

L’obra recull les ponències, les comunicacions i la transcripció dels col·loquis de la “Jornada d’Anàlisi Territorial” organitzada per l’Associació Catalana de Ciència Regional i el Servei d’estudis a Barcelona del Banc Urquijo. Cal reconèixer que la inclusió d’aquest opuscle en la secció dels “Llibres dels Socis i de les Sòcies” de l’Obrador Obert de la Societat Catalana de Geografia (SCG) podrà semblar forçada. La majoria dels participants a la Jornada eren economistes aliens als treballs de la SCG, per bé que són diversos els quals ja hi havien col·laborat en aquella data. A molta distància del nombre d’aquests, se situava el contingent d’enginyers i arquitectes. D’entre l’escorrialla de titulacions o professions de la resta d’assistents, espigolades a la nòmina publicada a les pàgines 11 a 13, trobem també tres geògrafs, tots els quals socis de la SCG: Josep A. Plana Castellví, Tomàs Vidal Bendito i Joan Soler i Riber. Els dos primers no van presentar comunicació i, per tant, no ve a tomb cap altre comentari. El cas del tercer soci esmentat és diferent. Joan Soler va presentar una breu comunicació titulada “Comentari a la ponència d’Alexandre Checchi” (p. 97-99), la qual és una bona síntesi de la metodologia emprada pel Sr. Soler per a determinar les xifres de renda publicades en els quadres

 

sinòptics estadístics de les entrades comarcals de la Gran Enciclopèdia Catalana. Atesa la manca de publicacions d’aquest autor en relació amb els seus treballs estadístics, m’ha semblat adient de reproduir-la en aquestes pàgines. He afegit algunes citacions bibliogràfiques indefugibles entre claudàtors.

Joan Soler i Riber no va poder veure impresa la seva comunicació. Va morir durant el lapse temporal escolat entre la celebració de la Jornada (13 de febrer de 1979) i la publicació del llibre. Les entitats organitzadores van ser a temps i van tenir l’encert de dedicar l’obra a la seva memòria, tal com consta en pàgina de cortesia antecedent al sumari. Per tot això, penso que la inclusió de L’anàlisi territorial al servei de les autonomies en aquesta secció queda plenament justificada. [ P.A.N.]

Comentari a la ponència d’Alexandre Checchi

Com a comentari a alguns judicis continguts en la ponència d’Alexandre Checchi [“Estimacions de renda comarcal pel mètode d’indicadors: una revisió d’alguns estudis recents”, p. 59-92], i perquè els autors que són presents han estat convidats a intervenir,

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
21 de juny de 2013
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat