Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
AADD (2009): Atles Comarcal de Catalunya: Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i la Selva. Barcelona – Girona : Institut Cartogràfic de Catalunya – Diputació de Girona, 2009; 1 DVD. ISBN 84-393-7047-4.   Notícia de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3  ·  4 
 

A la primera meitat dels anys noranta, l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) va tirar endavant una col·lecció de llibres de base comarcal destinada a un públic interessat en la geografia i la història, en la qual van procurar relligar els atles tradicionals, és a dir, seqüències de mapes generals i temàtics ordenades de major a menor àmbit de cobertura, amb l’anàlisi del territori per l’estil com ho fan les enciclopèdies geogràfiques clàssiques, sense aparell erudit però amb una extensa bibliografia.

La hibridació comunicativa es va concretar en la publicació de l’Atles comarcal de la Val d’Aran (1994). Els continguts de l’obra (una presentació general i dels municipis, la història des de la més reculada antiguitat, el medi ambient, etc.) es van estructurar a redós del nucli dual format per les temàtiques habituals de la geografia física (clima, geologia i vegetació) i de la geografia humana (població i sectors econòmics), i combinava els textos i els mapes temàtics amb abundoses il·lustracions fotogràfiques. Amb tot, les primeres pàgines de l’atles van ser reservades al Mapa Topogràfic de Catalunya 1:50.000 de la comarca produït per l’ICC, convenientment fraccionat. El

 

model expositiu va ser afermat en l’atles que el va seguir, el del Baix Llobregat, l’any sobre. L’impuls inicial de la col·lecció “Atles comarcals de Catalunya”, però, es va esmorteir i va caldre esperar tres anys per a poder-ne fullejar un altre de nou. I amb això anem de dret a la publicació que ara mateix ens ocupa.

En efecte, el grup de vuit atles que aplega l’Atles Comarcal de Catalunya: Girona en suport digital, té els seus orígens el 1998, any en el qual va aparèixer l’Atles comarcal del Baix Empordà editat en paper, com els dos citats anteriorment. En endavant i fins el 2008, la col·lecció d’“Atles comarcals de Catalunya” només hauria de ser engruixida per atles de les comarques gironines, mercès, en bona mesura, al decidit recolzament que li ha prestat la Diputació de Girona. Tanmateix, del repàs dels crèdits que figuren en capçalera de cadascun dels atles del DVD que noticiem, s’endevina un periple prou atzarós d’encallades i represes. No arriba a odissea, però poc se’n falta. I encara rai que els sumaris dels atles, llevat de petits afegitons temàtics, han romàs invariant, la qual cosa facilita la identificació de la col·lecció al llarg de la travessia editorial. Paga la pena refer-la.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
5 de juliol de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat