Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Pierre Deffontaines: El Brasil. La tierra y el hombre. Barcelona: Juventud, 1944; 172 pp.   Ressenya de M. de Terán (1944) : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

Pertany Pierre Deffontaines a l'escola de geografia humana que, iniciada sota el mestratge de Vidal de La Blache i Bruhnes, es trobava en camí de donar, sota el professor Demangeon, fruits saborosos prou madurs. Una plèiade ben brillant de deixebles dels mestres al·ludits compta ja amb una escola, i la seva obra, formada per una sèrie de monografies de geografia regional, constitueix una de les aportacions més valuoses del pensament francès a la cultura contemporània. Val a dir que no podia obrir-se un domini més adient per tal que les qualitats de síntesi, unitat i coordinació harmònica dels fets espremuts per l'anàlisi i la observació directa, les quals defineixen aquell pensament de la millor manera, s'esbatanaran amb tota la seva potencialitat.

Dins de l'escola la veu del professor Deffontaines sona amb un accent propi indiscutible. En la seva tesi doctoral, Les hommes et leurs travaux dans le pays de la moyenne Garonne, va introduir algunes novetats que, malgrat no estalviar reserves i debats, han fresat camí per a treballs posteriors. La fonamental va ser el desplaçament del centre de gravetat de la síntesi geogràfica regional vers la complexitat integral de les activitats humanes, fonament de la

 

monografia regional de geografia humana. Algunes tesis franceses posteriors semblen encalçar aquest camí en reduir l'estudi del medi físic al recolzament indefugible de la geografia humana i liquidar el sistema de la doble monografia. Sense voler entrar en la crítica que planteja aquesta qüestió, remarquem de l'obra de Deffontaines, com aquella qualitat que assenyala l'originalitat del seu accent, la seva capacitat d'intuïció per a copsar connexions i harmonies a les quals és impossible arribar per la via de l'anàlisi més escrupolosa i metòdica. És un do de sensibilitat clarivident, semblant al que va posseir el mateix Bruhnes, amb el qual Deffontaines va col·laborar en la Géographie humaine de la France, això és la introducció de la Histoire de la Nation Française de G. Hannotaux.

El llibre que comentem és una síntesi breu, resultat d'un viatge de l'autor per terres brasileres; no és un llibre metòdic i sistemàtic de la geografia brasilera, sinó una visió panoràmica de l'enorme espai brasiler, amb la seva diversitat de paisatges morfològics i vegetals, de les modalitats de vida de la seva població, dels seus ports i ciutats i de les realitat i perspectives econòmiques d'un país que posseeix una enorme reserva de futur.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
29 d'octubre de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat