Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Jordi Cardelús; Àngels Pascual; A. Miguel Solana: Migracions, activitat econòmica i poblament a Espanya. Cerdanyola del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona, 1999 (Ciència i Tècnica; Geografia, 15); 131 pp. ISBN 84-490-1656-8.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

Els autors d'aquesta publicació treballen en el domini de les migracions, la mobilitat i el poblament de fa anys. Temes dilucidats per la seva recerca han estat: la relació entre la mobilitat i l'estructura socioeconòmica, la mobilitat del personal qualificat, el retorn i la connexió entre migració i història personal, donant prioritat, normalment, a l'aproximació microanalítica. En aquest treball efectuen una revisió de les pautes de les migracions interiors d'Espanya al llarg del segle XX des d'una perspectiva acusadament macroanalítica, en un moment en què els períodes de fluxos migratoris interiors més forts quedaven ja a una certa distància temporal, "cosa que permet veure'ls amb una mica de perspectiva" [7], remarquen els autors.

El treball es reparteix en quatre capítols encapçalats per una introducció general i curullats amb unes consideracions finals. En el primer, Població i migracions a Espanya durant el segle XX [11-42], es repassen els trets distintius de l'evolució secular de la població a Espanya. Aquesta revisió, tant per a l'àmbit global com esmicolada per províncies, dilucida la part que cal imputar a

 

les migracions en el conjunt de l'evolució. Els saldos migratoris interiors estimats (saldo global menys saldo natural) és l'indicador emprat en la comesa. Tanmateix, els autors no estalvien comentaris sobre la magnitud i els efectes de les migracions exteriors. Amb això procuren una primera impressió sobre el fenomen i el seu marc natural de referència.

És en el capítol segon Els fluxos migratoris interiors a Espanya [43-78] quan entren en l'estudi de les migracions interiors d'Espanya amb passa ferma, amb una descripció i anàlisi dels fluxos, la qual cosa permet afinar molt més els comentaris sobre les seves característiques. Ho fa possible la disponibilitat de dades sobre la intensitat dels fluxos de migrants entre totes les províncies, com a unitats territorials d'origen i destí, ben bé des de 1961. A més de l'anàlisi dels fluxos en xifres absolutes, pren especial relleu el recurs a les taxes migratòries per a incorporar l'efecte de les possibilitats de migrar entre dos punts en funció dels estocs de població. Els mapes de sagetes de flux de les planes 76 i 77 són especialment representatius en aquest topant.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
30 de gener de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat