Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Antonio Gómez Ortiz (coor.): Mapa Geomorfológico de Sierra Nevada. Morfología glaciar y periglaciar = Geomorphological Map of Sierra Nevada. Glacial and periglacial Geomorphology. Granada: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía - Parque Nacional de Sierra Nevada, 2002; ; mapa fora de text + 86 pp. ISBN 84-95785-24-2.   Notícia de M. Jardí i P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2 
 

El contingut del llibre d’acompanyament s’estructura en set grans apartats els quals recullen, de manera successiva: el medi natural, les unitats geològiques i el seu context estructural, les grans formes de relleu, la morfogènesi quaternària (sistemes glacial i periglacial), el cas del Corral de la Veleta, la descripció dels processos actuals i un epíleg conclusiu. No cal dir que tanca el llibre un ampli repertori bibliogràfic, el qual permet al lector i lectora fer-se un detallat estat de la qüestió sobre la geomorfologia del massís. Text i bibliografia posen al dia els coneixements relatius al glacialisme, sobre el qual aporta noves dades i interpretacions. Tanmateix, els autors no gosen decidir-se per quantes glaciacions afectaren el massís. Una qüestió ardida. Com prou bé saben els especialistes, és un topant que encara no ha estat dilucidat per a cap muntanya hispànica.

Les novetats que aporta són més nombroses en el domini de la morfologia periglacial. De fa temps, aquest tema havia suscitat ben poca atenció en relació a Sierra Nevada. Cal remarcar la visió global i la distribució altitudinal que s’ofereix de les formes

 

periglacials heretades, així com dels processos i morfologia actuals. Sobre aquest darrer aspecte cal destacar les experimentacions portades a terme pels autors a l’Alto del Chorrillo (2.700 m.) i Pandero del Mulhacén (3.200 m.), les quals els han permès d’establir taxes de mobilitat de la fracció mineral a partir de projeccions tèrmiques en altura i la monitorització de colades de pedra i figures geomètriques. Els resultats els han portat a determinar un tram altitudinal periglacial òptim a Sierra Nevada, on l’acció combinada, per sobre de tot, del fred, del gel al sòl i del vent, resulta fonamental en l’evolució de les formes.

El text és recolzat amb nombroses il•lustracions, amb taules i quadres, la qual cosa li dóna un caient didàctic molt oportú. És, en definitiva, una aportació molt sòlida per al coneixement de les morfologies glacial i periglacials de la Sierra Nevada i de les muntanyes ibèriques en general.

[Montserrat Jardí Porqueras i Pau Alegre Nadal]

 

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
5 de març de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat