Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Horacio Capel: Lorca, capital subregional. Lorca: Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1969 [data del D.L.]; 260 p.   Ressenya d'A. López : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

rep de l’estructura de la propietat, de l’aleatorietat extrema de la pluviositat, o de la psicologia de la seva gent.

La lectura d’aquesta primera part del llibre és una meditació ininterrompuda sobre la precarietat econòmica i de la exigüitat dels seus recursos, per desembocar, al capdavall en una pregunta prou lloable, “¿es la comarca lorquina un área subdesarrollada?”, a la qual, tanmateix, li sobren els signes d’interrogació, atès com el desenvolupament és evident.

Tal vegada en aquesta primera part s’hagin passat per alt dos detalls que potser podrien completar l’exposició. En referim a una breu síntesi dels sòls del terme, com sigui que condicionaran l’agricultura, activitat amb un predomini abassegador, tant com el relleu, el clima i les aigües superficials, nòmina completa dels aspectes físics repassats efectivament. I també manquen alguns gràfics i diagrames, els qual ajudarien els forans a identificar i situar la rastellera de nuclis de poblament que té el terme, i per a comprendre els trets del relleu de millor manera. En aquest darrer topant, la insuficiència és més que notable en exposar l’estudi de la classificació per edats sense el concurs de cap piràmide que plasmi gràficament els resultats.

 

A la segona part, “La ciudad de Lorca”, l’autor analitza l’evolució urbana de la localitat, les seves funcions (administrativa i de serveis, comercial, industrial), “el área de influencia de Lorca” i “Lorca, capital, subregional”, amb l’afegit ineludible de la bibliografia i les conclusions generals.

Sense infravalorar la resta del llibre, estem convençuts que les quaranta pàgines en les quals s’estudia “el área de influencia de Lorca” i “Lorca, capital, subregional” són les més originals, clarividents i eficaces (no cal oblidar que l’autor qualifica el treball de “Geografía aplicada”) de l’obra, i per raons diverses. Són originals perquè aquests capítols estan redactats en base als resultats d’enquestes i recerca directa en empreses i organismes; són clarividents perquè de manera clara i justa situa la ciutat en una xarxa urbana “ortodoxa”, com sigui que gradua les seves ciutats segons les funcions i àmbits d’influència llurs; són eficaces perquè, evidentment, poden tenir transcendència per a la ciutat en provar impecablement que a més a més del seu nucli principal i àrea rururbana exerceix influència sense discussió sobre 4.000 km2 i, de manera més imprecisa, sobre altres 1.000 km2, uns i altres estesos sobre tres províncies: Múrcia, Almeria i Granada. Segons això, i compartim

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
18 d'abril de 2017
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat