Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Horacio Capel: Lorca, capital subregional. Lorca: Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1969 [data del D.L.]; 260 p.   Ressenya d'A. López : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

Malgrat l’àmbit i el domini que proposa l’autor per al treball, un municipi i la ciutat capital, no és pas equiparable al gastat i clàssic estudi geogràfic sobre un municipi espanyol qualsevol. De primer antuvi, sobtarà ja la singularitat del terme municipal, que amb els seus 1.806 km2 té la superfície més extensa de tots els d’Espanya, fins i tot més gran que la de la província de Guipúscoa. I per comble, l’autor estudia, a la darrera part del treball, un àmbit l’extensió del qual depassa el del terme municipal estricte de llarg. Així mateix, quan delimita “el área de influencia de Lorca”, abasta aspectes geogràfics molt suggerents, els quals són el més sovint absents en els estudis municipals abans adjectivats.

El llibre es reparteix en dues grans parts ben diferenciades: “el municipio de Lorca, sector subdesarrollado” i “la ciudad de Lorca”. En la primera part, els seus apartats detallen els trets físics del territori, l’agricultura, les activitats ramaderes, la gairebé extingida mineria i la població, amb especial esment de l’emigració.

En els capítols d’aquesta primera part, volem destacar per la seva originalitat, en primer lloc, l’anàlisi del regadiu, el qual és estudiat en la seva dimensió històrica per mitjà d’un

 

manuscrit inèdit titulat Historia de los pantanos, “que se conserva en el Archivo del Sindicato de Riegos de Lorca... escrito en el último tercio del siglo XVIII, con ocasión de las gestiones que se estaban haciendo para la construcción del pantano de Puentes”. Tant el repartiment de les aigües, rere la conquesta, com l’organització del regatge, les provatures i les etapes per a augmentar les aigües disponibles, etc., són aspectes interessants i amb un regust local genuí, de manera que el llibre ajudarà a matisar les conclusions dels estudis sobre tot el regadiu mediterrani espanyol.

L’estudi demogràfic del municipi és el segon tema que volem destacar. El detall i la pruïja d’exactitud de l’evolució històrica de la població absoluta des del segle XVI és laudable, sobretot pel que fa al capítol dedicat a l’emigració. L’avaluació quantitativa d’aquest fenomen és només el pas obligat per a detectar un volum d’emigrats similar, en xifres relatives, al d’una munió de municipis espanyols. L’autor excel·leix, en especial, en l’anàlisi de les causes de l’emigració i dels mecanismes de l’èxode; unes i altres són també similars a les de tota l’Espanya emigratòria, per bé que Capel les descriu amb profunditat i concisió, i en sap remarcar els matisos específics que

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
18 d'abril de 2017
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat