Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Pedro Plans: Geografia de España. Madrid: Ediciones Delsa, 1963, 214 p.   Ressenya de J. Bosque (1964) : 
pàg.    1  ·  2 
 

El llibre de text –i encara més si la matèria és la geografia en qualsevol de les seves facetes—ha de reunir tothora determinades condicions: senzillesa, claredat, exactitud científica, amenitat, bellesa expressiva i d’impressió, riquesa gràfica. Totes aquestes qualitats apareixen a la Geografía de España de Pedro Plans. Però, a més a més, a primera vista en ressalta una altra: l’originalitat. No som, de cap de les maneres, davant d’un dels textos geogràfics de qualitat excel·lent que la indústria editorial espanyola ens ha ofert durant els darrers anys, sinó davant d’una cosa totalment diferent. Rau, precisament, en aquesta originalitat, malgrat que l’encotillament indefugible a uns qüestionaris oficials limiti sempre les possibilitats dels autors per adonar via lliure a la seva expressivitat.

Com assenyala el professor Hernández Pacheco a la introducció de l’obra de Plans, ens trobem davant d’un llibre “muy diferente de la generalidad de los manuales geográficos de carácter descriptivo, pues en él se

 

presentan los hechos de manera sencilla, concreta y viva”. Són tres apunts dels quals destaca, sobretot, l’últim. Pedro Plans a fet un text de geografia viu, viu en la mida que exigeix una presència activa de l’alumne, el qual, si desitja profunditzar en l’aprenentatge dels fets geogràfics tal com els presenta l’autor, li cal cercar per ell mateix “las conclusiones y las ideas generales más destacadas”. És per això que no ha de sorprendre l’ús de l’expressió personal i de l’imperatiu en les diverses lliçons, i de l’íntima interdependència existent entre el text i les nombrosíssimes il·lustracions cartogràfiques i fotogràfiques. En realitat, les darreres no són un simple afegit a les lliçons, sinó que cal observar-les i analitzar-les de totes passades per a complementar l’estudi.

D’aquesta manera, per a aprendre geografia d’Espanya, la memòria resta pràcticament arraconada en un lloc imperceptible. Allò fonamental és el contacte de l’alumne amb la realitat, una realitat expressada amb paraules i, sobretot, amb dibuixos, mapes i fotografies,

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
30 de desembre de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat