Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Salvador Llobet: El medio y la vida en Andorra: estudio geográfico. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Juan Sebastián Elcano. Estación de Estudios Pirenaicos, 1947; 347 p.   Ressenya de M. de Terán (1950) : 
pàg.    1  ·  2 
 

L'originalitat històrica i geopolítica d'Andorra ha atret reiteradament l'atenció d'estudiosos de molt diversa procedència científica, i la bibliografia és més abundosa que no pas en altres regions del Pirineu. Prou coneguda i estudiada en les seves vessants històrica i d'estructura jurídicopolítica, no passava el mateix amb la seva geografia, malgrat una certa proliferació d'assaigs, el més sovint de caire literari i poc afortunats, per la qual cosa l'obra del Sr. Llobet rebla un buit en la nostra literatura geogràfica i presta una valuosa contribució a un tema amb el qual els geògrafs espanyols estaven en deute.

L'originalitat assenyalada fa que calgui, de primer antuvi, explicar la gènesi històrica del Principat, i és per això que a un primer capítol introductor, en el qual s'exposa l'estat de la qüestió del nostre coneixement d'Andorra i les fonts accessibles a l'investigador, en segueix un altre de més extens, en el qual s'exposen les vicissituds històriques per les quals el país ha passat fins als nostres dies.

Després el llibre s'ajusta al mateix mètode i ordenament de capítols aplicat a El

 

Montseny, obra del mateix autor, publicada poc abans de la present i de la qual vàrem informar oportunament als nostres lectors. Monografia completa de geografia regional, l'autor, tanmateix, dedica la seva atenció preferent als aspectes humà, econòmic i polític, de manera que la geografia física ocupa menys d'una quarta part de l'extensió total, amb la qual cosa la seva importància, dintre de la regió, queda prou ben valorada en relació amb aquells. Hi figuren tres capítols dedicats a la geomorfologia, el clima, la hidrografia i la vegetació. En el primer s'estudien la tectònica, les superfícies d'erosió, el glacialisme quaternari, la formació de la xarxa hidrogràfica i les terrasses. En el segon l'autor fa una crítica encertada de la documentació meteorològica existent, sòlida i certa pel que fa a les pluges i al seu règim; insegura i sospitosa d'error pel que fa al règim tèrmic. Quant a la vegetació, el seu estudi és il·lustrat amb un mapa prou bonic acolorit d'acord amb el mètode de Gaussen i els trets bàsics del mapa que aquest autor va confeccionar per a la meitat oriental dels Pirineus, per bé que a major escala i amb un nivell de detall més minuciós.

 

segueix...

Hi ha trad. cat.: El medi i la vida a Andorra : estudi geogràfic. Andorra la Vella : Promocions Literàries, 1986.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
16 de novembre de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat