Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Salvador Anton Clavé : The Global Theme Park Industry. Wallingford, Oxfordshire i Cambridge, Mass.: CABI, 2007; versió angloamericana d’Andrew Clarke; 459 pp. ISBN 978-1-84593208-4.   Ressenya d'O. Porcel : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

La publicació s'ordena en tres grans parts esmerçades, a grans trets i successivament, al desenvolupament històric, a l'impacte social exercit i a la creació i la gestió dels parcs temàtics. Cadascuna de les parts se subdivideix en quatre capítols tots els quals es clouen en amb un o diversos estudis de casos adients amb la temàtica de l'apartat. Així, desfilen fins a vint parcs temàtics de les cinc parts del món. De la primera part, que tracta sobre el sorgiment i desenvolupament dels parcs temàtics, cal destacar l'anàlisi de l'origen social i cultural de la indústria de parcs temàtics, la diversificació tipològica de parcs, la globalització de la indústria, les estratègies dels grans operadors pel que fa a innovació tecnològica, empresarial i de concreció territorial, etc.

En la segona es destaquen quatre aproximacions en relació al paper rellevant que tenen els parcs temàtics en l'actual societat de l'entreteniment: una primera sobre el que signifiquen des del punt de vista de la comercialització del lleure; una segona sobre com els parcs temàtics han esdevingut mecanismes i instruments d'innovació espacial des del punt de vista de la planificació i com han sabut resoldre de manera prou encertada algunes qüestions espacials; una tercera sobre l'impacte dels parcs temàtics en el territori, l'economia, la cultura, etc., i una quarta sobre el desenvolupament diferencial de les destinacions de parcs temàtics.

 

En la darrera part, que tracta sobre com s'implanten i gestionen els parcs temàtics, ressalta els mecanismes de gestió i planificació de l'espai per part les empreses: quins són aquells aspectes de l'entorn que fan possible l'existència d'un parc (com el geomarketing, l'existència de mercats a diferents escales, els suports institucionals locals, etc.), com es planifica arquitectònicament i urbanística un parc (forma, dimensió, capacitat, fluxos, etc.); tot d'elements que són sempre planificats per aconseguir donar la màxima satisfacció a l'usuari i per tant poder obtenir el màxim benefici econòmic.

A mode de conclusions, el geògraf tarragoní proposa que el llibre pot llegir-se des de diferents nivells: com un recull de dades, des d'una aproximació operativa o teòrica, com una exposició crítica d'arguments, etc. L'anàlisi realitzada, diu, planteja així temes ja coneguts per la ciència geogràfica (sostenibilitat, planificació, identitat, globalització) plantejats però a través d'un treball concret, en aquest cas sobre els parcs temàtics. Es tracta per tant de proposar un diàleg interdisciplinar i establir nous mecanismes, metodologies i interpretacions per superar el propi objecte d'anàlisi. En definitiva, es pretén abordar un fenomen global des de l'interès i l'experiència local i del periple vital.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
26 d'agost de 2008
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat