Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Horacio Capel (2005) : El modelo Barcelona: un examen crítico. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2005; 119 pp. ISBN 84-7628-479-9.   Ressenya d'Ester Nasarre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

L'any 2005 Horacio Capel va publicar el llibre El modelo Barcelona: un examen crítico. L'obra presenta una extensió de 119 pàgines i s'estructura al voltant de tres parts clarament diferenciades. Al llarg de la introducció i del primer capítol, Horacio Capel presenta els objectius i la finalitat del llibre; defineix el significat del concepte i exposa els trets més rellevants del modelo Barcelona. Els quinze següents capítols estan dedicats a aprofundir sobre cadascuna de les característiques inherents, a valorar i posar de manifest els resultats, i per extensió, els punts forts i dèbils del model. Finalment, el darrer capítol està orientat a exposar conclusions i suggeriments per part de l'autor.

Tal com es posa de manifest al llarg de la primera part del llibre, el modelo Barcelona és un concepte a través del qual es fa referència al contingut i la forma com s'ha desenvolupat l'urbanisme en aquesta ciutat des de meitat de la dècada de 1980 fins a l'actualitat. Un urbanisme que, segons Horacio Capel, s'ha sustentat en projectes complexos, dissenyats

 

en base a grans esdeveniments excepcionals, que han portat a l'execució de grans intervencions urbanístiques sota formes de gestió i de cooperació público-privada. Aquests projectes han suposat la regeneració i reconversió d'espais centrals i perifèrics i una espectacular transformació de la morfologia i de la imatge de Barcelona.

Com es deixa entreveure a la segona part, el modelo Barcelona respon a un model d'urbanisme al servei de la política urbana desplegada per l'Ajuntament de Barcelona a partir de la segona meitat de la dècada de 1980. Una vegada solucionats els dèficits urbanístics i d'equipaments que el municipi arrossegava després de dècades d'immigració i de fort creixement demogràfic, des de l'administració local s'ha intentat convertir Barcelona en un centre de serveis superiors; en la capital del Mediterrani Occidental i en un reconegut node de la xarxa mundial de ciutats. Reptes que, a parer de l'Ajuntament, vénen imposats per l'actual context de globalització econòmica i de competència

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
13 de febrer de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat