Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Federica Orviati: Valutazioni di impatto ambientale indotto da mega-eventi nell’organizzazione urbana. Tre saggi sulla fase post-olimpica a Barcellona. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2000; 133 pp. Prefaci de Maria Paola Pagnini. ISBN 88-8303-052-4.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

Agrupa tres articles que tenen per denominador comú la valoració de l’impacte ocasionat per la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona. Són una part dels resultats obtinguts per la doctora Federica Orviati en la seva prolongada i profitosa recerca sobre el territori metropolità de Barcelona i de la seva societat. Va iniciar les seves indagacions cap a mitjans dels anys noranta en relació amb la planificació i organització dels Jocs i amb l’objectiu d’aprofundir el model d’integració entre ciutadania i administració pública. Fruit d’aquella primera estada entre nosaltres, en va resultar la seva tesi de doctorat, titulada Trasformazioni territoriali e ruolo dei poteri pubblici: il caso di Barcellona, defensada a la Universitat de Trieste en el Departament de Ciència Política i publicada per la mateixa Universitat el 1998.

En el decurs d’una segona estada, a les darreries de segle i de mil•leni, Orviati aplegà materials i opinions sobre la ressaca postolímpica. Queden reflectits en els tres articles d’aquest llibre. Com assenyala Maria Paola Pagnini, “per bé que els tres temes

 

siguin entrellaçats i interdependents ha estat preferida la seva publicació en la forma de treballs separats, perquè cadascun contribueix a entendre la Barcelona d’avui, per l’ús de mètodes i fonts diverses” [1]. Tant se val que ens avancem a donar les valoracions que més escauria disposar al final de la ressenya: el tríptic acompleix perfectament aquells propòsits d’entendre Barcelona en el marc de Catalunya i del món. En conseqüència, el desenvolupament i les conclusions dels articles, o assaigs, si ho preferiu, són una aportació significativa i valuosa en el ‘debat Barcelona’.

En el primer article, repassa els canvis econòmics i sociodemogràfics recents en l’àmbit metropolità de Barcelona i en el de Catalunya després del 92 [5-40]. Desprès de posar el lector en antecedents sobre l’economia catalana dels anys noranta, destaca les relacions entre producte interior brut i dinàmica demogràfica per a les sis comarques metropolitanes. En una segona part, tan ben documentada com l’anterior, destaca el paper dels factors demogràfics i

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
28 de gener de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat