Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Ramon Amigó i Anglès, Ramon Pere Anglès : L'Albi i els seus noms. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001 (Treballs de l'Oficina d'Onomàstica, VI); 476 pp.; amb la col·laboració de Susanna Camí i Serra; ISBN 84-7283-608-8   Ressenya de P. Alegre  : 
pàg.    1  ·  2 
 

El cos d'aquest obra dels Anglès, reconeguts estudiosos de la toponímia i de l'antroponímia catalanes, el constitueix la llista de noms de la vila i terme de l'Albi (Les Garrigues). Un recompte sumari permet estimar el nombre de noms arreplegats en dos milers i escaig. S'anoten ordenats alfabèticament des de la pàgina 81 fins a la 467. Se'ls acompanya, quan cal, amb la seva transcripció fonètica, amb una notícia al·lusiva a la seva singularitat i, quan el nom és fòssil, amb la citació documental en la qual s'ha trobat la seva referència. Vegeu-ne un exemple:

Penrena És un nom estrany. Pot obeir a una dificultat de lectura del document. Potser hauria calgut llegir Peyrena. O, potser encara millor, que hi hagués una aglutinació de Terrena amb un prenom o altre. "La viuda d'en Peyrena" (Fogatge de 1497).

En l'Apèndix de les pàgines 470 a 476 trobareu els mateixos noms del corpus, llevat d'algunes excepcions, pelats i sense addicions, classificats per les entrades següents:

 

1. Partides i trossos de terra; 2. Llocs d'anomenada; 3. Cognoms; 4. Renoms; 5. Noms de casa; i 6. Termes veïns. Són uns epígrafs que expliquen prou bé l'abast temàtic de l'aplec.

També es presenten tres mapes, dibuixats pel consoci Josep Ma Rabella, amb la localització d'un bon nombre de topònims del terme caiguts en desús, en el primer; dels topònims del terme encara vivents, en el segon; i dels principals topònims de la vila en el tercer. En aquest darrer, no s'arriba a detallar, però, la localització dels noms de casa.

L'inventari ha estat confegit en base a una activitat, que suposem molt perllongada, d'espremuda de topònims i d'antropònims encara vivents als informadors orals. Per altra banda, els autors acrediten una recerca d'arxiu, estesa i metòdica, per a la recollida dels noms la memòria dels quals roman esmorteïda en la lletra impresa o, el més sovint, manuscrita.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
24 de març de 2003
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat