Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

Transcorreguts 10 anys des del gran incendi forestal de la Catalunya central (18 a 21 de Juliol de 1998) que va cremar prop de 24.000 ha de les comarques del Solsonès, Bages, l'Anoia i la Segarra, és moment d'aturar-nos a fer balanç del que s'ha fet i visualitzar les perspectives de futur a Catalunya. En motiu d'aquesta commemoració, la Fundació del Món Rural impulsa un debat sobre la gestió del risc d'incendis forestals a Catalunya des d'un punt de vista interdisciplinar i centrat en la dinamització i desenvolupament del món rural català.

Dues terceres parts de la superfície total de Catalunya és forestal. La gran majoria d'aquesta és de titularitat privada, donant lloc a una activitat econòmica (silvicultura) que ha complementat durant moltes dècades les tradicionals explotacions agroramaderes i contribuint, d'aquesta manera, a la diversificació econòmica del món rural català.

Els incendis forestals representen una pertorbació que caracteritza els ecosistemes forestals de les regions mediterrànies, però en els darrers anys les característiques dels incendis han canviat, sobretot pel que fa a les dimensions, d'una forma preocupant tant des de la perspectiva ecològica com social i econòmica.

 

Deixant de banda els condicionaments externs com la climatologia i topografia, la causalitat dels grans incendis esta estretament vinculada als processos i dinàmiques que caracteritzen l'actual desenvolupament del món rural. L'abandonament de les activitats agràries, l'èxode de població rural, el desequilibri territorial i la terciarització de l'economia rural són alguns dels factors que influeixen negativament en la determinació del risc.

Els efectes dels incendis no es poden reduir al nivell estrictament de "boscos". Precisament, el títol "Un món rural viu, un paisatge sense cendres" pretén posar de manifest aquesta complexitat i transversalitat del fenomen dels incendis forestals, entenent-los com la manifestació evident d'una problemàtica socioeconòmica i ambiental molt major. En termes socials, econòmics i ecològics, un país amb un món rural "viu" seria una eina bàsica per assegurar l'equilibri i la gestió territorial necessàries per a la minimització del risc, tan en l'esfera de la prevenció, l'extinció com la restauració de les zones afectades.

 
 

Text, programa i imatge recollits al tríptic de difusió
Més informació al web de la Fundació del Món Rural

 

 

15
maig

  EL PER QUÈ, COM I QUÈ PODEM FER DELS INCENDIS FORESTALS A CATALUNYA. EL MÓN RURAL A ESCENA [a Barcelona / Palau Robert]
   
  10:00 Inauguració institucional : Conselleria de Medi Ambient i Habitatge Sr. Francesc Cribillers, director de la Fundació del Món Rural
  10:30 Ponència marc : Sr. Martí Boada(ICTA) : "Catalunya i els incendis forestals; el món rural català a escena".
  11:15 Sr. Josep Puigpelat (Pagès i propietari forestal) : "Els incendis forestals i el model de desenvolupament rural".
  11:30 Sr. Joan Rovira (Secretari general del Consorci Forestal de Catalunya) : "La situació actual dels boscos catalans".
  12:00 Sr. Marc Castellnou (Analista en cap dels GRAF/DIRIP) : "El paper de la gestió forestal i del paisatge en mosaic en la prevenció i extinció dels incendis forestals".
  12:15 Sr. Jaume Terrades (UAB, CREAF) : "Els incendis forestals i els patrons de paisatge a Catalunya, tendències de futur".
  12:30 Sr. Eduard Plana (CTFC) : "La percepció social dels incendis forestals; de l'imaginari col·lectiu a una cultura del foc".
  12:45 Ponent per confirmar : "Poden els mitjans de comunicació apagar incendis?"
  13:00 Taula rodona-col·loqui
  13:45 Cloenda : Hble. Sr. Joaquim Llena, conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Sr. Antoni Pané, vicepresident de la Fundació del Món Rural.
 

29
maig

  COM GESTIONAR EL BOSC? QUINS IMPACTES OCASIO
NEN ELS INCENDIS FORESTALS? LA POBLACIÓ I EL MEDI RURAL COM A FOCUS DIANA [a Solsona / CTFC]
   
  10:00 Inauguració : Il·lm. Sr. Xavier Jounou, alcalde de Solsona : Sr. José Antonio Bonet, director general del CTFC : Sr. Francesc Cribillers, director de la Fundació del Món Rural.
  10:15 Eduard Plana (CTFC) : "Gestió forestal, activitats agraries i impacte dels incendis forestals. Aspectes socioeconòmics".
  10:30 Sr. Josep Maria Espelta (CREAF) : "Impacte dels incendis sobre les funcions ecològiques i socioambientals dels boscos".
  10:45 Sr. Ricard Farriol (CPF/DMAH) : "Eines de suport per fer de la gestió forestal sostenible una silvicultura preventiva".
  11:00 Sr. Lluís Serra (Diputació de Barcelona) : "Les associacions de propietaris i la promoció de la silvicultura preventiva".
  11:30 Sr. Xavier Mateu (DGPAS/ DMAH) : "L'ús de biomassa per afavorir el desenvolupament rural i la prevenció d'incendis".
  11:45 Sr. Oriol Vilalta (Tècnic del GRAF) : "El foc tècnic com a eina de gestió forestal per a la prevenció d'incendis".
  12:00 Sr. Xavi Anguera (expert en ramaderia extensiva) : "La ramaderia extensiva: eina de desenvolupament rural i de prevenció d'incendis forestals".
  12:15 Taula rodona- col·loqui.
  13:15 Cloenda : Conselleria de Medi Ambient i Habitatge Il·lm. Sr. Marià Chaure, president del Consell Comarcal del Solsonès : Sr. Antoni Pané, vicepresident de la Fundació del Món Rural.

 

22
maig

  LA PLANIFICACIÓ DEL RISC D'INCENDI: SINÈRGIES I OPORTUNITATS
[a Manresa / Fundació Caixa Manresa]
   
  10:00 Inauguració : Sra.Alba Alsina, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manresa : Sr. Valentí Roqueta, president de Caixa Manresa : Sr. Francesc Cribillers, director de la Fundació del Món Rural.
  10:30 Sr. Ignasi Rodríguez (Subdirector general de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, DMAH) : "Instruments de política forestal: Del Pla General de Política Forestal als instruments d'ordenació a nivell de finca".
  10:45 Sr. Jordi Bertran (Director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura) : "Pla de Desenvolupament Rural i el Contracte Global d'Explotació".
  11:00 Sr. Oriol Nel·lo (Secretari general de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya) : "Els Plans Territorials Parcials i altres eines de planificació urbanística i territorial".
  11:30 Sra. Pilar Cortès (Oficina d'Avaluació Ambiental del DMAH). "La funció del planejament en la protecció i territorial i la seva relació amb la prevenció del risc d'incendis forestals".
  11:45 Sr. Miquel Angel Villamuera (Diputació de Barcelona). "La planificació a escala municipal".
  12:00 Sr. Marc Castellnou (GRAF-DIRIP), "El pla Infocat i la planificació del risc d'incendi".
  12:15 Taula rodona- col·loqui.
  13:15 Cloenda : Sr. Joan Boada, secretari general del Departament d'Interior : Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno, President Consell Comarcal del Bages : Sr. Antoni Pané, vicepresident de la Fundació del Món Rural.
 

5
juny

  I ARA QUÈ?
 
[a Pinós / l'Ajuntament]
   
  10:00 Inauguració : Il.lm. Sr. Josep Maria Isanta, alcalde de Pinós : Sr. Francesc Cribillers, director de la Fundació del Món Rural.
  10:15 Sr. Jordi Vilalta (Gerent del Consell Comarcal del Solsonès) : "El Pla Director Forestal del Solsonès i el nou Pla de Prevenció Comarcal d'Incendis Forestals".
  10:30 Sr. Ramir Lafuente (Secretariat Nacional de les ADF) : "La participació de les ADF en la prevenció i extinció dels incendis".
  10:45 Sr. Joaquim Porcar (Subdirector General de Ramaderia, DAR). "El desenvolupament del sector agrari després del foc".
  11:15 Sra. Pilar Bielsa (Turisme Rural Associació del Solsonès). "El turisme rural i els efectes d'un paisatge en recuperació".
  11:30 Sr. Josep Ma Cabanas Martínez (Associació Rebrot). "La recuperació dels terrenys cremats. El cas de 'Rebrot'".
  11:45 Sr. Joan Muns (Associació Amics del Bosc). "La recuperació dels terrenys cremats. El cas dels 'Amics del Bosc'".
  12:00 Sra. Montse Bernaus (Veïna de Torà). "La visió de la dona del món rural en els incendis del 1998".
  12:15 Taula rodona-col·loqui.
  13:15 Cloenda : Conselleria d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural : Sr. Antoni Pané, vicepresident de la Fundació del Món Rural.
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
7 de maig de 2008
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat