Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   
     
 

En la primera part de la conferència, Argullol va voler remarcar què diu l’Estatut de 2006 sobre l’organització territorial, i que per ell es tracta d'una sèrie de proposicions de caràcter general. Segons el conferenciant, l’Estatut esmenta en el seu article 83 que “Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries”, i prossegueix dient que “l'àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una llei del Parlament”. Argullol fa notar que la comarca ja no té la condició d’esglaó bàsic administratiu, i que s’admet la creació d’altres ens supralocals que apleguin els fenòmens metropolitans, per exemple. També esmenta, que l’Estatut reconeix la competència exclusiva de la Generalitat per regular l’organització territorial en el seu article 151, i que també pot regular diversos aspectes de tots aquests ens que constituiran l’organització territorial de Catalunya, com ara el finançament, les competències, la composició,... Argullol també diu que l’Estatut fixa que l’organització territorial sigui establerta per llei del Parlament

 

El passat 3 d’octubre de 2007, el Dr. Enric Argullol Murgadas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i exrector d’aquesta mateixa Universitat (1990-2001), va dissertà sobre el tema “Vers un nou model d’organització territorial de Catalunya. L’encaix jurídic de les vegueries”, en el marc de la inauguració de les activitats del curs 2007-2008 de la Societat Catalana de Geografia.

La presentació del conferenciant anà a càrrec del Dr. Francesc Nadal, president de la Societat Catalana de Geografia. En primer lloc, Nadal va fer referència al canvi temporal de la seu on es desenvoluparan les activitats per aquest curs, traslladant-se així al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i no a l’Institut d’Estudis Catalans, amb motiu de la celebració dels cent anys de l’IEC. També va esmentar que durant aquest curs tindrà lloc el Segon Congrés Català de Geografia, amb “El mapa com a llenguatge geogràfic” com a tema central. Finalment, Francesc Nadal va presentar el conferenciant i les seves obres (Desenvolupar l’autogovern -Editorial Empúries, 2000-, L’organització territorial de Catalunya: una perspectiva jurídica –Editorial Empúries, 1986-, “Federalismo y Autonomía: La ordenación de las instituciones y los poderes en los estados compuestos” -Ed. Ariel-Observatori de

 

 

l'Evolució de les Institucions, 2004- o “La vía italiana a la autonomía regional: estudio de derecho público sobre las autonomías regionales italianas -Instituto de Estudios de Administración Local, 1977- ), insistint que la conferència abocava a un dels grans temes de la Geografia: l’organització territorial.

El Dr. Enric Argullol va iniciar la seva intervenció amb unes paraules d’agraïment vers la invitació de la SCG, i va puntualitzar alguns aspectes de la presentació del Dr. Francesc Nadal. Va insistir en que anteriorment ja havia col·laborat amb la SCG, i que també era membre de l’IEC. Posteriorment, va voler recordar que ell no venia amb una proposta o solució entorn l’encaix jurídic de les vegueries en la nova organització territorial de Catalunya, i que la seva conferència intentaria ordenar conceptes i aportar una visió sobre l’estat de la qüestió.

La intervenció va dividir-se en quatre parts: anàlisi de l’articulat –en temes d’organització territorial- de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, el marc jurídic i legislatiu de caràcter territorial i amb efectes sobre l’organització de Catalunya, una dissertació sobre les províncies i les vegueries, i unes conclusions sobre la qüestió.

 

de Catalunya.

Seguint amb les consideracions inicials sobre el reglament estatutari, Argullol fa notar que l’Estatut de 2006 no esmenta per res el terme província, però que alguns articles indueixen o aboquen a aquest ens local, citant part de l’articulat de la Constitució espanyola de 1978. Concretament l’article 151 diu: “Correspon a la Generalitat, respectant la garantia institucional que estableixen els articles 140 i 141 de la Constitució, la competència exclusiva sobre organització territorial (...)”, fet pel qual, segons Argullol té un efecte sobre el mapa municipal i les províncies. En el primer cas, els articles 140 i 141 de la Constitució perpetuen el mapa municipal espanyol, és a dir que qualsevol reforma del mapa administratiu –com ara la creació de vegueries- no plantejarà problemes si dita nova reforma repeteix la planta municipal. En el segon cas, cal fer notar que la Constitució atorga a les províncies el caràcter d’ens local, al capdavant de les quals hi ha una entitat representativa, i que per garantia institucional, s’han de respectar. Per tant, i segons l’Estatut, que es garant institucional de la Constitució, es podran fer reformes al mapa regional català sempre i quan no es retoqui la planta municipal i no desapareguin les províncies.   [seguir...]

La fotografia del conferenciant és d'E. Bertran (SCG)

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
23 d'octubre de 2007
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat