Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   
La futura “Llei de Biodiversitat – Patrimoni Natural”

El proppassats 14 i 15 de juny de 2005 tingueren lloc a Girona unes jornades amb molta participació, un intens debat i molta reflexió, per a discutir sobre la redacció del que ha de ser la futura Llei de Biodiversitat de Catalunya. L’acte va ser organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG), el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Institució Catalana d’Història Natural de l’IEC, i va comptar amb una nodrida participació la qual va omplir l’auditori de l’Església de Sant Domènec de Girona (Campus del Barri Vell – UdG).

Els anuncis de l’acte expressaven com a objectiu fonamental fomentar la reflexió, la participació i el debat a l'entorn dels principis que ha prendre en consideració aquest projecte de Llei. Oblidaven indicar que la principal novetat era que per primera vegada es discutiria (en el sentit que expressa el Gran Diccionari de la Llengua Catalana: "examinar en detall una qüestió, raonar-hi presentant consideracions favorables i adverses a fi d'arribar a una conclusió") sobre una Llei abans que hi hagi cap proposta definida i que l’interessant del cas era que es demanava l’opinió dels possibles agents implicats en el tema. Així doncs, el que hauria de ser una pràctica habitual va ser la principal novetat de l’acte.

Per fer-ho, l’estructura seguida es va basar en sis grans blocs:
Bloc 1: Principis bàsics
Bloc 2: Espais naturals, biodiversitat i custòdia del territori
Bloc 3: Coordinació sectorial
Bloc 4: Marc legal i financer
Bloc 5: Coneixement, monitoratge i avaluació
Bloc 6: Conclusions i recomanacions finals.

 

Un programa pensat per discutir sobre l’estructura general de la Llei i, a la vegada, els principis bàsics de caràcter general i obligatori que tota norma jurídica ha de contenir. Per afavorir el procés de participació, a cada bloc hi havia una ponència que centrava els criteris sobre els quals s’havia de debatre i que donava pas a una fila zero amb diferents representants del sector públic i privat els quals actuaven com a representació dels diferents agents implicats en aquesta temàtica. Després d’ells, diferents torns de paraula des de la sala servien per completar els comentaris i conèixer un màxim nombre d’opinions. Finalment, després de cada bloc, una relatoria servia per resumir i destacar els aspectes més rellevants de totes les intervencions efectuades.

El tret de sortida del primer dia s’ha d’atorgar a la intervenció de Ramon Luque (Director General de Medi Natural) de qui volem destacar el seu compromís amb els plantejaments expressats per les jornades, si bé cal dir que es va mostrar excessivament ambiciós en la voluntat d’aconseguir un primer esborrany de la Llei per a la tardor de l’any 2005 i una primera versió la primavera de l’any 2006.

Els Principis Bàsics de la futura Llei (bloc 1) van ser exposats per Salvador Grau (Cap del Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural de la Direcció General de Medi Natural), el qual va dir que aquesta era una llei complexa que havia de parlar de moltes coses (medi natural, patrimoni natural, protecció, conservació, etc.) tot i que, lògicament, la seva no era una intervenció per afinar en els termes. La llei, va dir, no només ha de ser instrumental sinó que també s’ha de pensar perquè sigui d’aplicació directa, ha de superar un marc legal obsolet al que se li plantegen uns reptes que no hi tenen referent (la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals ja té 20 anys!).

 

Si us convé citar aquesta publicació, poseu:
Pèlachs Mañosa, Albert (2005): "A voltes sobre la Llei de Biodiversitat. Ressenya de les Jornades temàtiques celebrades a la Universitat de Girona (14 i 15 de juny 2005)". Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG, http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S92991.htm

La futura Llei no surt del no res, sinó que té com a precedent un document de l’any 1999, que l’Institut d’Estudis Catalans va redactar per encàrrec del Departament de Medi Ambient el qual es va concretar en un conjunt d’objectius i propostes d’actuació per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica a Catalunya recollits en l’Estratègia Catalana per a la Conservació i l’Ús Sostenible de la Diversitat Biològica (www.gencat.net/ mediamb/ pn/ ecbiodiv.htm, i també www.iec.es/ institucio/ societats/ ICHistoriaNatural/ Propostes%20d'actuació.htm , 12-7-2005). Amb aquests antecedents, els principis generals de la Llei, tot i que no escrits, es definirien a partir de:
1) Garantir la conservació i l’ús sostenible del patrimoni natural de Catalunya.
2) Impulsar la contribució de Catalunya a l’esforç global de conservació.

Aspectes que recorden un famós lema: pensa en local actua en global que és la constatació bàsica que el tot el formen les diferents parts, tal i com es recorda des de la cimera de la Terra de Rio de Janeiro l’any 1992 i s’ha concretat, amb més o menys encert, a partir dels principis de l’Agenda 21 Local.

A l’hora de concretar l’àmbit de la nova Llei de Biodiversitat Salvador Grau va defensar tres grans línies:
1) Coneixement sobre la diversitat biològica i el patrimoni natural. La Llei ha de garantir la informació, avaluació i seguiment del patrimoni natural (impuls a la recerca), l’accés a aquesta informació i la transferència de coneixements d’utilitat per a la gestió.   seguir >>>

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
2 d'agost de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat