Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

Volum 1

Geografia, Prehistòria i Història Antiga

Coordinador: Josep Guitart  |   Introducció: Emili Giralt  |   Geografia física Josep Ma. Panareda  |   Evolució del paisatge Maria de Bolòs  |   L'origen de l'agricultura i la ramaderia Miquel Molist  |   El bronze final i l'època ibèrica Enriqueta Pons i Elena Grau  |   La romanització Marta Prevosti  |   L'Antiguitat Tardana Pere de Palol i Rosario Navarro

 

 

 

Volum 2

Edat Mitjana

Coordinador: Josep Ma. Salrach  |   Època prefeudal i procés de feudalització Josep Ma. Salrach  |   Sistemes agrícoles de Xarq al-Andalus Thomas F. Glick  |   L'expansió Ferran Garcia-Oliver  |   La crisi econòmica i social al camp Antoni Riera Melis i Josep Fernández Trabal  |   La represa Antoni Furió  |   L'organització del territori: l'espai i el poblament Antoni Furió  |   Els cultius Ferran Garcia-Oliver  |   L'utillatge i les tècniques Antoni Furió  |   La ramaderia Antoni Riera Melis  |   Les indústries rurals Josep Fernández Trabal  |   Mercat i mercats Josep Ma. Salrach  |   Mercat de la vila, mercat de productes Josep Ma. Salrach  |   Família i la unitat d'explotació Mercé Aventín Puig  |   La comunitat pagesa Josep Ma. Salrach  |   La senyoria Josep M. Salrach  |   La cultura pagesa Antoni Furió i Ferran Garcia-Oliver

 

Volum 3

Edat Moderna

Coordinadora: Eva Serra  |   De les Germanies a la crisi de finals del Cinc-cents Montserrat Duran  |   Temps de crisi i de transformacions (1580-1680) Pere Gifré  |   Culminació i final d'un model de creixement econòmic agrari Llorenç Ferrer  |   L'expansió de la superfície agrària Emili Giralt  |   El regadiu Tomas Peris Albentosa  |   Continuïtat i transformacions dels conreus i de les tècniques Jaume Dantí  |   La vinya i la seva expansió Emili Giralt  |   Tècniques, utillatge agrícola i indústries agropecuàries Emili Giralt i Ramon Planas  |   Ramaderia, boscos i pastures Josep Bringué i M. A. Sanllehy  |   Producció agrària i mercat Belén Moreno  |   Evolució de la població Manuel Ardit  |   La senyoria Manuel Ardit  |   Estructura de la propietat i mercat de la terra Eva Serra i Rosa Congost  |   Les universitats i les parròquies rurals Joaquim Ma. Puigvert i Eva Serra  |   Memòries de pagès, memòries de mas Xavier Torres

 

Volum 4

Edat Contemporània

Coordinador: Ramon Garrabou  |   Ruptures i permanències Ramon Garrabou  |   La reforma agrària liberal Jesús Millan, Enric Tello i Gabriel Jover  |   L'Estat i el foment agrícola Ramon Garrabou  |   Institucions familiars: sistema hereditari Llorenç Ferrer  |   El declivi de la població rural Roser Nicolau  |   Paisatges en evolució. Producció i productivitat Salvador Calatayud  |   El canvi tècnic. Les indústries agropecuàries Josep Pujol  |   Agricultura d'autosubsistència i agricultura mercantil. Conjuntures econòmiques i crisis agràries. L'articulació i creixement dels mercats Carles Manera i Xavier Vidal  |   El mercat del diner Enric Tello  |   El mercat del treball Ramon Garrabou  |   La propietat Enric Saguer  |   Fracàs de la gran explotació capitalista i consolidació de l'explotació familiar Ramon Garrabou i Enric Saguer  |   La família pagesa Enric Vicedo  |   El sistema alimentari Ramon Garrabou i Xavier Cussó  |   Crisi de l'Antic Règim i conflictivitat antifeudal Jesús Millan  |   Tensions latents Josep Colomé  |   La patronal agrària. Sindicalisme i cooperativisme. La reforma agrària republicana J. Planas i S. Garrido  |   La guerra civil al camp. La involució del primer franquisme Xavier Tebar  |   El darrer franquisme i la Unió Europea Roser Majoral

 

Text i imatge recollits del fullet divulgador

 

 

 

...presentació

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
25 d'octubre de 2004
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat