Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
  

 

 

Acta de la comissió per a l’adjudicació del XXIV Premi Lluís Casassas i Simó (convocatòria 2018)

 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de febrer de 2019, d’acord amb el que estableix la convocatòria del Premi Lluís Casassas i Simó, es reuneix la comissió designada per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia per proposar l’adjudicació del Premi Lluís Casassas i Simó a un treball de recerca sobre geografia (2018), vint-i-quatrè any de la seva convocatòria.

La comissió està formada per Joaquim Farguell (president), geògraf de l’Agència Catalana de l’Aigua i membre de la Junta de govern de la SCG, Xavier Úbeda, professor de geografia de la Universitat de Barcelona, i Daniel Paül, professor de geografia de la Universitat de Lleida.

Els membres de la comissió, un cop exposades i debatudes totes les opinions, acorden de manera unànime, el següent:

 1. Atorgar el premi al treball: Estudis d’inundabilitat d’àmbit local a partir d’un vol de dron. El cas del Còrrec dels Lladres al municipi de Garriguella (Alt Empordà) , presentat per William Morales. Les raons en les quals fonamentem aquesta decisió són les següents:
  • Per incorporar l’ús del drons per obtenir cartografia digital detallada del territori en els treballs de recerca en geografia..
  • Per la claredat en la redacció i en l’estructuració del treball.
  • Per demostrar un gran coneixement en el tema de les inundacions i de les metodologies emprades pel tractament de la informació obtinguda.
  • Per obrir perspectives de futur en la creació d’equips de treball interdisciplinars en l’àmbit de la recerca o diagnosi en problemes ambientals.
 2. Fer una menció especial als treballs: El pati de l'escola en igualtat. Diagnòstic i intervenció de gènere a l'espai d'esbarjo, presentat per Dafne Saldaña, i Centres urbans: ús de l’espai públic obert i activitat comercial, presentat per Àngels Pérez.
 3. El jurat vol fer especial esment a la concurrència esdevinguda en aquesta convocatòria, atès que han estat 15 treballs els que s’han rebut, i a la qualitat dels treballs presentats, per la qual cosa proposa que el Consell de Redacció de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia valori la possible publicació d’articles o notes derivats.

El dia i lloc abans esmentats, la comissió redacta i aprova aquesta acta, que és signada amb la conformitat de tots els seus membres.

Joaquim Farguell     Xavier Úbeda     Daniel Paül

  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
26 de març de 2019
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat