Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
  

 

 

La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia ha aprovat la difusió de la convocatòria adjunta a través del seus canals. Trobareu més informació al document de crida de comunicacions. El termini de presentació de comunicacions finirà el proper 15 d'abril.

El web del projecte Jean Monnet EURÉGIO és: euregio.univ-lille1.fr.

 

 

Regions i regionalisme a la Unió Europea

 

26, 27 i 28 de juny 2017

Université de Lille 1, Cité scientifique
Villeneuve d’Ascq (Nord, França)

La regió s'ha imposat, a poc a poc, i d'ençà els anys seixanta, sobretot, com a unitat territorial i entitat sociopolítica d'àmbit intermedi de nombrosos estats europeus, ja siguin centralitzats o bé federals. Alhora, les regions han vist reforçada la seva implicació en la construcció europea, a partir dels anys noranta en especial, en relació amb les actuacions de regionalització i a la potenciació de les regions com a espais adients per a la localització d'activitats econòmiques.

La política regional és, d'altra banda, una de les polítiques clau de la Unió Europea, encetada el 1975 arran la creació del FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Constitueix el capítol 21 del cabal comunitari, i cada estat membre ha establert la divisió regional del territori pertinent per a gestionar els instruments estructurals d'aquesta política. Tanmateix, la hipòtesi d'una Europa de les regions, derivada de les anàlisis del neoregionalisme, ha estat revisada de dalt a baix en la perspectiva dels contrastos que ofereix l'evolució del fet regional a Europa, per bé que això no redueix la importància del graó regional en la (re)configuració territorial dels estats-nació europeus.

La formalització de les entitats regionals és variable, ja sigui pel que fa als seus límits territorials, o bé sigui per les competències d'actuació política i institucional que tenen atribuïdes [...] A més a més, la "qüestió regional" és en evolució constant, [..., i] a voltes relacionada a certes reivindicacions identitàries, de les quals són testimoni els debats sobre la independència a Catalunya, a Escòcia o a Flandes. Fins i tot en el cas que aquests debats tinguin, ben sovint, un rerefons econòmic, potser fiscal, cal emmarcar-los en un procés reivindicatiu d'una especificitat regional en els àmbits cultural, històric i lingüístic, així com de reconeixement del tret plurinacional dels estats-nació. [...] Sigui com vulgui, la proposta d'una Europa de les regions, fins i tot en el cas de continuar el mancament d'una definició pràctica en termes d'acció política i d'organització territorial, pot representar una resposta a la crisi de representativitat i de bon govern de la qual pateix actualment la Unió europea.

La conferència Jean Monnet de Lilla és l'actuació senyera del projecte EURÉGIO, dirigit per la Université de Lille des de setembre 2015 en el marc del programa europeu Jean Monnet / Erasmus +, amb l'objectiu d'avaluar la coneixença, encoratjar el debat i seguir les trajectòries de les regions i del regionalisme en el context de la construcció europea. La conferència és oberta a contribucions teòriques, a estudis de cas comparatius i factuals, i a treballs aplicats, els quals abastaran qüestions relatives a la temàtica apuntada. Els dos eixos de problemàtiques que estructuren la crida pretenen ser amplis i transdisciplinaris de manera expressa, a fi i efecte de debatre la qüestió regional a Europa en tota la seva diversitat:

1. Regions i bon govern regional a Europa.

2. Les regions a la Unió Europea, la Unió Europea a les regions.

  
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
20 de març de 2017
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat