Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Joan Gaspar i Ernest Lluch: Preus del sòl a Catalunya. Barcelona: Banca Catalana; Servei d’Estudis, 1972; 2a. ed.: 1981, 284 p. ISBN 84-85344-09-X.   Presentació de la 2a. ed. : 
pàg.    1  ·  2 
 

La primera edició d'aquesta obra, realitzada el 1972, ja fa força temps que és totalment exhaurida i la nombrosa petició d'exemplars que continuem rebent ens ha decidit a fer aquesta segona edició. Atès el tema del llibre – els preus del sòl –, però, és obvi que no podíem de cap manera limitar-nos a una reimpressió. El temps transcorregut i el canvi en les circumstàncies objectives dels terrenys, en molts casos, resten avui una gran part de llur valor a les xifres que donàvem el 1972. Ha estat necessària llur total actualització i la laboriositat que comporta la recollida del material necessari, a través d'una pila de consultes, atesa la inexistència, ara per ara, del canal organitzat a nivell públic que hi hauria d'haver, fa que les dades que donem no puguin ser les d'avui. Els preus recollits ací corresponen a l'any 1979, data que, de tota manera, no resulta tan allunyada com podria haver-ho estat fa uns anys, ja que darrerament l'evolució dels preus del sòl ha estat ostensiblement menys expansiva. En tot cas, com dèiem en el pròleg de la primera edició, les dades que presentem han de ser considerades només com un índex, al voltant del qual oscil·len els preus de les operacions de compra i venda que es puguin concertar, d'acord amb l'ordenació urbanística, igual com amb els valors físics de la parcel·la objecte del contracte.

El mètode de recollida de les xifres ha estat el mateix que l'aplicat en l'edició anterior, és a dir

 

a base de consultes als secretaris dels ajuntaments, als arquitectes municipals i agents de la propietat immobiliària, contrastades posteriorment, per evitar possibles interpretacions subjectives o algun error, amb persones a les quals considerem bons coneixedors del tema. Hem d'indicar que, en alguns punts, hom ha deixat de banda la tradicional mesura del sol urbà a Catalunya en pessetes-pam, substituint-la per pessetes-metre quadrat, i també que en algunes grans aglomeracions, com són Barcelona i Mataró, el preu ve donat per la repercussió del preu del sol en el preu del metre quadrat de construcció, i això és un pas cap a la tecnificació en l'establiment dels preus del sol.

Per acabar, hem de ressaltar el magnífic acolliment que els esmentats informadors han donat a l'equip d'enquestadors que ha recollit les dades primàries. Sense llur col·laboració aquest llibre, evidentment, no hauria estat possible; és per això que, a tots ells i d'una manera especial als agents de la propietat immobiliària, expressem en aquesta presentació el nostre agraïment. Desitgem que el llibre sigui útil a tots els seus possibles usuaris i que les inevitables crítiques que es faran d'alguns dels seus aspectes concrets siguin un estímul per a continuar millorant la informació sobre aquest tema que iniciàrem en el país amb una molt més modesta publicació, l'any 1969. [Banca Catalana]

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
28 de març de 2013
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat