Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Mariàngels Trèmols (coor.): Guia per a la redacció d'una memòria social. Barcelona: Delegació del Col•legi de Geògrafs a Catalunya - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, 2009; 38 p.   Ressenya de P. Alegre : 
pàg.    1  ·  2 
 

Els col·lectius professionals institucionalitzats de fa temps (advocats, enginyers, arquitectes, metges, etc.) produeixen documentació de suport per a facilitar les activitats dels seus adherents, sobretot pel que fa referència a la seva adequació amb les exigències de l'administració pública i les noves disposicions normatives que sorgeixen a Catalunya, Espanya i Europa. Els geògrafs no en podien pas passar de recolzaments semblants. En aquest context, doncs, la Guia per a la redacció d'una memòria social és una iniciativa pionera i reeixida per a dotar els professionals de la geografia d'eines d’ajuda per a un millor desenvolupament de la seva feina.

Amb la publicació d'aquest opuscle, el Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC) tiren endavant una línia d'actuació corporativa en consonància amb les seguides pels col·legis i associacions germanes. La Guia va ser redactada per un grup de treball

 

format per Carles Donat, Assumpta Jané i Elena Rodríguez, coordinat per Mariàngels Trèmols, al llarg de l'any 2008, i va comptar amb la col·laboració de diversos geògrafs professionals.

La Memòria social és un dels documents del planejament urbanístic que desenvolupa la Llei d'Urbanisme (10/2004, de 24 de desembre) i que desplega el seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol). La Memòria social del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) és el document que permet avaluar les necessitats socials d'accés a l'habitatge i justificar les determinacions que el planejament general estableix en aquesta matèria. Concretament, la Guia fixa els punts bàsics que ha de contenir lla Memòria social, però en un registre prou general, com per a fer possible la seva adaptació a totes les casuístiques derivades de la diversitat territorial: diferents escales, diferents tipologies de municipis, diferents problemàtiques en temes d'habitatge, etc.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
27 d'abril de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat