Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Jordi Blay Boqué i Salvador Anton Clavé (dir.): El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies d’intervenció. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2001 (Sèrie Cultura), 683 p. Presentació de Josep Mariné i Grau. ISBN 84-95835-04-5.   Introducció dels directors : 
pàg.    1  ·  2  ·  3 
 

El projecte "Hidràulic" finançat pel programa Raphael de la Unió Europea va promoure la realització d'una recerca sobre les característiques, l'estat actual i les possibilitats d'aprofitament dels molins preindustrials de les comarques de Tarragona. Com a resultat d'aquesta recerca s'ha elaborat aquest llibre. A més de la introducció, aquest estudi consta de set parts que pretenen donar una visió comprensiva i múltiple de la realitat del patrimoni de molins hidràulics de la demarcació. Per a la seva realització s'ha comptat, com a element bàsic, amb un inventari elaborat específicament amb aquest propòsit.

La primera part de l'estudi exposa els principals resultats de l'explotació de l'inventari per tal d'il·lustrar la magnitud del fenomen moliner a Tarragona. Se centra bàsicament a quantificar i localitzar per comarques i conques els diferents tipus de molins existents segons els seus usos tradicionals.

Les parts segona i tercera fan referència al context històric que explica el desenvolupament dels dos principals tipus de molins que hi ha a la demarcació: els molins fariners i els molins paperers. S'ha intentat

 

realitzar una síntesi del coneixement que tenim fins el moment sobre aquestes instal·lacions i activitats, cenyida especialment en els segles XVIII i XIX, que és quan atenyen la màxima expansió. No s'ha pretès en aquesta part de l'estudi realitzar una recerca sistemàtica d'arxiu encara que, per a l'anàlisi, s'han introduït alguns documents fins ara no publicats.

La quarta part se centra en els aspectes socials i culturals que han girat tradicionalment al voltant dels molins i dels seus principals protagonistes, els moliners. En aquest cas s'ha primat la interpretació i el coneixement dels molins a partir de la informació que ha estat possible d'obtenir de forma oral. En ocasions, es tracten aspectes anàlegs i complementaris a la part anterior encara que des d'una visió qualitativament diferent i per tant, amb capacitat d'aportar nova llum als fets que els documents escrits només poden il·lustrar parcialment. L'estudi realitzat ha posat de manifest que, tant d'aquesta part com de la part històrica, hi ha encara moltes possibilitats de realitzar noves investigacions que ampliïn significativament els nivells de coneixement actual, tant en termes generals com pel que fa a cada molí en particular.

 

segueix...

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
16 de novembre de 2009
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat