Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Els Llibres  dels Socis  i de les Sòcies
Notes   ·   Editors  ·   Any  ·   Autoria  ·   Títols  ·   Aparador
 
Santiago Cucurella: Iniciació al vocabulari de la geografia. Barcelona: Telstar Distrimapas, 1990; 124 pp.; presentació de Marc-Aureli Vila; ISBN 84-86764-97-1.   Mots preliminars de l'autor
 

Una de les mancances més significatives i lamentables de la immensa majoria de llibres de text d’EGB, BUP i FP és la no inclusió d’explicacions conceptuals, indispensables a l’alumne per a la plena comprensió de cada unitat temàtica del programa. El professor ha de suplir aquest oblit, sovint de manera improvisada, especialment a l’ensenyament mitjà, en el moment que constata la ignorància dels seus alumnes del significat d’una sèrie de mots que, en principi, creia assimilats des de l’escola primària. Precisament, aquesta improvisació condiciona negativament la rigorositat de les explicacions i, per tant, la qualitat de l’ensenyament impartit.

Era urgent, doncs, facilitar a l’alumnat, des del cicle superior de l’EGB, un instrument com el que teniu a les mans on trobarà sistematitzats tots els conceptes de Geografia Física, Humana i Econòmica que haurà de manejar fins a l’arribada als estudis superiors, No és, doncs, una obra valida per un curs ni per un cicle, sinó per un llarg període de temps de la formació dels joves. El contingut del llibre s’ha obtingut del buidat minuciós dels programes oficials de les assignatures de Geografia que haurà de superar tot i que, especialment en el cas del primer bloc temàtic, he cregut convenient incorporar un seguit de mots de cartografia que he considerat indispensables i també una sèrie de conceptes que, si bé poden resultar familiars a tots aquells que són amants de la muntanya i de l’excursionisme, és bo posar-los també a l’abast d’un sector molt més ampli de joves. La nostra llengua és extraordinàriament rica en aquesta mena de paraules i fecunda ha estat també, tradicionalment, la relació dels nostres conciutadans amb la muntanya. Calia fer, doncs, un esforç per tal de garantir la

 

pervivència i ús d’aquest patrimoni lingüístic col•lectiu, oferint al món de l’excursionisme un vocabulari sistematitzat que fins ara era normalment utilitzat però que, en els darrers temps, ha patit un important procés d’adulteració i ha quedat simplificat perillosament.

És indiscutible que, des del punt de vista pedagògic, especialment en 1’àmbit de les Ciències Socials, es fa imprescindible l’arrelament i la referència constant al medi més immediat de l’alumne i això comença per la utilització de la llengua pròpia del país on viu. Fins ara, el nostre idioma estava mancat, a aquest nivell, d’un vocabulari d’aquestes característiques sense el qual hom no pot parlar de normalització; però no només la utilització de la llengua és imprescindible en aquest sentit, sinó també uns continguts propis del nostre entorn més immediat donen credibilitat al projecte. És per això que, els abundants exemples que el lector trobarà després de la definició dels conceptes – especialment de geografia física – fan, sempre que és possible, referència a accidents geogràfics o a la toponímia del nostre territori.

Pel que fa a la distribució he optat per oferir, d’una banda, ordenats alfabèticament, els conceptes de Geografia Física i Cartografia que són objecte d’estudi durant diversos cursos i un segon bloc temàtic que correspon a la Geografia Humana i Econòmica – més propi de l’ensenyament secundari – subdividit, al seu torn, en cinc apartats (Geografia Humana, Agricultura, Indústria, Urbanisme i, agrupats tal com figuren en els programes oficials, Comerç i Transports), amb un ordre alfabètic independent per a cadascun d’ells, per tal de facilitar al lector la seva consulta.

 

 

Un advertiment final: no busqueu en aquesta Iniciació al Vocabulari geogràfic explicacions denses fora de l’abast dels alumnes de les nostres escoles i instituts. Treballar d’aquesta manera hagués estat una desviació dels principis que van inspirar l’obra i dels objectius perseguits. Les planes que segueixen pretenen ser, fonamentalment, útils i entenedores per als estudiants i esdevenir així un llibre de consulta permanent.
[Santiago Cucurella, la Garriga, primavera del 1990]

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina publicada el
30 de juny de 2003
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat