Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

 

TÈCNIQUES EN PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL:
L’adequació del planejament general
als plans territorials

16, 23 i 25 de novembre de 2010

 

Curs organitzat pel Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya amb la col·laboració de la Secretaria per a la Planificació territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

 

 

Arran de l’aprovació de la Llei 6/2009, d’Avaluació ambiental de plans i programes, s’estableix que els plans d’ordenació urbanística municipal hauran d’estar sotmesos a un informe urbanístic i territorial per a la seva aprovació. Aquest informe, emès pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, analitza el compliment de les propostes dels POUM respecte de la normativa de planejament territorial, tant pel que fa a la localització i característiques dels usos del sòl com a les estratègies dels assentaments.

El Programa de planejament territorial ha identificat una notable manca de coherència entre moltes de les propostes dels POUM i els plans territorials aprovats. Aquesta situació, fruit d’una pràctica històrica d’ordenació urbanística centrada exclusivament en l’escala municipal i de l’absència de plans territorials de referència, pot ser mitigada amb una visió d’escala territorial que paulatinament s’ha d’integrar en els POUM. La coherència entre el planejament territorial i l’urbanístic és una necessitat que s’ha de cobrir amb l’aportació dels diferents professionals vinculats a la matèria. Creiem que el col·lectiu de professionals de la Geografia hi pot contribuir molt significativament, precisament per la seva visió territorial més àmplia.

Com en altres ocasions, el Col·legi i l'Associació organitzen un curs per a mostrar i posar en pràctica les principals innovacions en matèria de planeja-ment urbanístic arran del desplegament i aprovació, durant els darrers anys, de nous instruments de planificació territorial. En concret, aquest curs té com a objectiu conèixer els conceptes i les eines necessàries per tal d’adaptar el planejament urba-nístic als requeriments del planejament territorial.

 

Dimarts, 16 de novembre

Obertura del curs a càrrec d'Antoni F. Tulla, President de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, i Josep-Antoni Báguena, Adjunt a la Secretaria per a la Planificació territorial (DPTOP).

Tipologia i regulació dels espais oberts / Mariona Raduan, arquitecte i redactora del PTMB.
· Protecció especial, protecció territorial, protecció preventiva, casos especials. Criteris de delimitació i de caracterització. Usos i activitats.

Infraestructures de mobilitat / Sergi Lozano, enginyer de camins canals i ports i redactor del PTMB
· Delimitació dels corredors, definició de la tipologia i prestacions de cada modus de transport.

Dimarts, 23 de novembre

Estratègies urbanes i dels assentaments / Ferran Miralles, biòleg i coordinador dels plans territorials de l’Alt Pirineu i Aran i del Camp de Tarragona.
· Anàlisi dels teixits urbans i la seva estructuració a escala territorial.
· Tipologies i magnituds de les estratègies de creixement.
· Assumpció de les estratègies pel planejament general.

 

Dijous, 25 de novembre

Estratègies metropolitanes / Ramon Sisó, arquitecte i redactor del PTMB.
· Definició i caracterització de les estratègies específiques de l’àmbit metropolità.
· Definició i caracterització dels àmbits de cooperació supramunicipals i perspectives del planejament director urbanístic.

 

Horari i lloc : les sessions es realitzaran de les cinc a les vuit de la tarda a la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver de Barcelona (Comte Borrell 44-46).

Import de la matrícula: 70 €; tarifa reduïda: 45 €, aplicable als qui pertanyin al Col·legi de Geògrafs i/o a l'AGPC; el termini d'inscripció va fins el 12 de novembre; es lliurarà un certificat d'assistència.
Per a qualsevol altra informació i inscripcions dirigiu-vos a la Secretaria del Col·legi / AGPC (Av. Portal de l'Àngel, 7, 4t, despatx S/U – Telèfon 93 481 50 73, de 16 a 19 h), escriure a informació@geografs.org o consultar la pàgina web de l'entitat.
Informació recollida al tríptic de difusió del curs.

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
27 d'octubre de 2010
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat