Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

I Premi Joan Costa i Riera de recerca

1. Aquest premi s'adreça a tota persona que desitgi presentar individualment un treball de recerca sobre algun dels temes detallats a la base 2a.

2. Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits; i hauran de tractar alguna de les temàtiques següents:
- INTEGRACIÓ A L'ENTORN URBÀ I CONVIVÈNCIA A LA GARRIGA.
- JOVENTUT I IMMIGRACIÓ.
- IMMIGRACIÓ ESTRANGERA I LA SEVA INTEGRACIÓ.
- LLENGUA A L'ESCOLA. AL CARRER. DIVERSITAT DE LLENGÜES. ÚS I SITUACIÓ ACTUAL.
- ELS JOVES. L'ACCÉS AL MÓN LABORAL. SITUACIÓ ACTUAL I FUTUR.
- EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA GARRIGA I NOVES FORMES D'INTEGRACIÓ SOCIAL.
- EL PAISATGE URBÀ DE LA GARRIGA I LA SEVA GENT.
- LA DIVERSITAT RELIGIOSA I EL SEU IMPACTE EN LA SOCIETAT ACTUAL.
- EL LLEURE. L’ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS PER A LA CONVIVÈNCIA.
- LA CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DE LES FESTES I LES MANIFESTACIONS LÚDIQUES: TRADICIONS I MODERNITAT.
- LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA GARRIGA I ELS SEUS INSTRUMENTS.

Els textos hauran de ser redactats en català i segons els paràmetres següents: extensió no superior a les 100 pàgines DIN-A4; font Arial 11 i interliniat d'un espai i mig. Se n'hauran de presentar una còpia en paper (relligat) i una altra còpia en suport informàtic compatible per a PC.

3. Els treballs hauran de ser entregats a l'Ajuntament de la Garriga, a la Regidoria de Cultura i de Participació
Ciutadana (Pl. de l'Església, 2; Tel: 93 860 50 50) abans del dia 21 de novembre de 2006, de dilluns a divendres en horari de 10:30 a 14 h.
Es presentaran en dos sobres tancats, a l'anvers dels quals es farà constar la numeració (sobre 1 i sobre 2) i el títol o lema del treball; i a l'interior dels quals hi haurà la documentació següent: sobre 1, la còpia en paper i la còpia en suport informàtic, totes dues anònimes i encapçalades pel títol o lema escollit; sobre 2, les dades de l'autor: nom i congnoms; adreça; adreça electrònica; telèfon; edat; professió i dedicacions.

4. Aquest premi està dotat amb una quantitat de 3000 euros.

5. Els treballs seran valorats per un jurat integrat per investigadors especialitzats en les temàtiques proposades; per representants de l’entorn més proper a la persona de Joan Costa; i presidit honoríficament per l’alcalde de la Garriga. El nom dels membres d’aquest jurat es donarà a conèixer amb anterioritat a l’adjudicació del premi al taulell d'avisos i a la web de l’Ajuntament de la Garriga.

6. El veredicte del jurat es farà públic el dia 30 de desembre, a les 12 del migdia, a la Sala d'Actes de la Biblioteca de la Garriga. Si cap de les obres presentades no reuneix les condicions de qualitat considerades suficients per part del Jurat, el premi podrà ser declarat desert. En tot cas, el veredicte del Jurat serà inapel·lable.

7. L'autor del treball premiat cedirà, si s'escau, el dret a publicar-lo a l'Ajuntament de la Garriga. La participació en aquest premi suposa l'acceptació íntegra de les seves bases.

La Garriga, setembre de 2006.

Bases, textos i fotografia recollits en el tríptic informatiu.

 

Joan Costa i Riera (la Garriga, 1933-2003) va estudiar al seminari de Barcelona i, des de l’any 1956 fins el 1973, va exercir com a capellà obrer. A finals dels 60 va connectar amb els partits polítics de la clandestinitat i va lluitar amb l’entusiasme que el caracteritzava per l’establiment de la democràcia, segons un model de país i de justícia social amb el que sempre va creure i defensar. Durant molts anys va estar implicat en la dinàmica dels moviments d’Acció Catòlica a Nou Barris de Barcelona. Somniava una Església que el Concili va anunciar però que mai va arribar. Però ell va continuar el seu camí de lluitador pel regne de Déu fora del ministeri sacerdotal. Abans que la Sociologia fos un estudi universitari a Catalunya, va estudiar-la a la universitat la Sorbona de París i es va doctorar amb el treball ‘Dels moviments d’església a la militància política’, que permet comprendre la transformació social, política i religiosa a la Catalunya postfranquista, així com el paper dels moviments d’Església en la conscienciació d’un bon nombre de militants i activistes clandestins contra la dictadura. Va treballar en el departament d’estudis de la Fundació Jaume Bofill des d’on col•laborà amb entitats com Càritas, l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona, associacions i entitats veïnals, ajuntaments democràtics, l’equip Ehara per a l’estudi i la rehabilitació de barris i amb la Universitat centre-americana de Managua, entre moltes altres activitats a les quals es lliurava generosament. [M. Izquierdo]

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
23 de setembre de 2006
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat