Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

Premi instituït l'any 1999. Enguany es convoca per quarta vegada. El premi, que té periodicitat biennal, s'alterna amb el Premi Catalunya d'Urbanisme, i és ofert a un estudi diagnòstic d'una àrea urbana o territorial de Catalunya o bé a un projecte o proposta d'ordenació d'una àrea territorial o urbana de Catalunya.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900). Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els candidats han de presentar un document resum del treball d'un màxim de vint pàgines en format ISO A4 o ISO A3.
El jurat podrà demanar el treball complet dels candidats seleccionats per a estudiar-lo amb més detall.

Bases: les bases del premi estan publicades en el LXXV Cartell de Premis i de Borses d'Estudi de l'Institut d'Estudis Catatans, i diuen així:

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i persones titulades des de l'1 de gener de 2001. Els treballs que vulguin aspirar al premi han d'ésser redactats en català i han d'haver estat elaborats abans d'aquesta convocatòria. No es podran considerar treballs que ja hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l'Institut o per una altra institució. Els treballs s'han de presentar mecanografiats a un espai i mig en format ISO A4, han d'estar enquadernats i han d'anar acompanyats d'un certificat d'estudis.
 

 

Les obres aspirants al premi han d'ésser presentades mitjanqant exemplar triplicat a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les indicacions següents: nom, adreça, telèfon, correu electrònic i NIF de l'autor i premi a què aspira l'obra, i han d'anar acompanyades d'una declaració que el treball s'ajusta a aquestes condicions.

 

En fara l'adjudicació la societat filial a proposta d'una ponència formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la societat filial. La dotació del premi està subjecta a la retenció corresponent en concepte d'IRPF.

L'Institut d'Estudis Catalans no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hagin estat recollits dins el termini dels dos mesos comptadors des de la data de lliurament del premi.

 

Termini d'admissió de candidatures : 2 de desembre de 2005, a les 13 hores.

El pagament de l'import del premi prescriu, en tot cas, el dia 24 de juliol de 2006.

Lliurament del premi: 24 d'abril de 2006

Informació recollida en
el díptic anunciador

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
6 d'octubre de 2005
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat