Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
 

Ordenació del territori, infraestructures, medi ambient i sostenibilitat: síntesi de les conclusions

L’ordenació del territori caldria fer-la amb criteris de sostenibilitat, disponibilitat de sòl públic i amb l’adequat equilibri entre urbanització dispersa, concentració metropolitana i respecte a la natura.

Pel que fa als recursos energètics, hídrics i de tota mena, caldria fer una planificació zonal transestatal d’abast europeu.

 

Cloenda

El passat 5 d’abril del 2003, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, va tenir lloc l’acte de cloenda de l’Eurocongrés 2000, on es van proclamar les conclusions generals, publicades en el llibre Proposta per a Europa. L’AGPC ha donat suport a l’Eurocongrés, que s’ha autodefinit com a congrés de congressos per repensar el futur sobre l’Euroespai Llatí central.

La primera part de les conclusions esbossa un projecte polític europeu, contribuint així a les reflexions en curs sobre la nova constitució europea des d’una perspectiva federalista i de màxim respecte de les identitats culturals de base. La nova societat europea que planteja l’Eurocongrés 2000 es declina en 10 temàtiques, de les quals es transcriuen tot seguit la síntesi de les relatives a ordenació del territori, infraestructures, medi ambient i sostenibilitat.

El mateix dia 5 d’abril es va inaugurar l’exposició “Càtars i trobadors. Occitània i Catalunya: renaixença i futur”, que s’ha pogut veure al Museu d’Història de Catalunya a Barcelona fins al 27 de juliol i que ara iniciarà un itinerari per diferents ciutats dels àmbits lingüístics occità i català. [Rafael Giménez i Capdevila, Barcelona, 8 de setembre del 2003]

 

En l’aspecte d’abastament d’aigua, caldria integrar la Península Ibèrica al sistema europeu i, en particular, a la conca sobreabundant del Roine.

Les xarxes d’interconnexió dels diferents pols urbans haurien de respondre a una concepció reticular i policèntrica que propiciés un desenvolupament més homogeni de tot el territori, l’organització del qual s’hauria d’adaptar als nou models d’ocupació de l’espai.

És molt important reequilibrar el nord de la Unió respecte al sud. Caldria, doncs, desenvolupar convenientment les xarxes transeuropees, que uneixen l’Europa Central amb les regions de la costa mediterrània occidental, i permeabilitzar els Pirineus i els Alps per facilitar la conversió de l’Euroespai Llatí Central en la gran porta del Sud d’Europa.

Per raons econòmiques i ecològiques caldria potenciar al màxim el transport ferroviari normalitzant amples de via, gàlibs, tensions elèctriques, reglaments i senyalització, i liberalitzant i descentralitzant-ne l’ús.

Igualment, caldria desenvolupar al màxim el transport marítim de cabotatge i l’aviació de caire regional. Caldria distribuir equitativament els aeroports transcontinentals i gestionar-los localment.

 

Més informació a: www.eurocongres2000.com

 

La Societat Catalana de Geografia ha col·laborat amb l'Eurocongrés 2000 amb l'organització de dues conferències dintre de la programació del curs 2000-2001.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
12 de novembre de 2003
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat