Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   

Neix el Servei d'Arxius de Ciència

Visiteu-lo!

 

Què és?

El Servei d'Arxius de Ciència és un programa patrocinat per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i finançat per l'Institut d'Estudis Catalans. També hi dóna suport la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Centre d'Estudis d'Història de les Ciències, i l'Arxiu General UAB, però és obert a la participació d'altres institucions i universitats. Integren la Comissió Gestora del Servei d'Arxius de Ciència un grup de científics, historiadors de la ciència i arxivers que comparteixen l'interès pel patrimoni de la ciència contemporània. El Servei d'Arxius de Ciència no disposa d'una seu pròpia ni és en ell mateix un arxiu, sinó un instrument per canalitzar els fons dels científics catalans vers la xarxa d'arxius, així com un punt de recollida i distribució d informació.

Per que neix?

El Servei d'Arxius de Ciència neix amb la voluntat de contribuir a la conservació i la difusió del patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina contemporànies a Catalunya i, en general, dins les terres de parla i cultura catalanes.

L'activitat científica genera una documentació molt diversa, que no sempre troba el camí de l'arxiu. Entre aquesta documentació, recollida en diversos suports, ocupa un lloc privilegiat la correspondència, però també hi trobem quaderns de laboratori, esborranys de publicacions, actes de comissions o grups de treball, instruments, maquetes i projectes, fotografies, etc. Els arxius institucionals recullen part d'aquest material, però una part substancial resta en mans de l'investigador, que a la fi de la seva carrera pot qüestionar la utilitat i el destí d'aquest material documental. A Catalunya no s'ha fet cap esforç sistemàtic per localitzar i conservar els arxius personals dels científics, però aquests arxius seran determinants per preservar la memòria de la ciència al nostre país.

 

Objectius

1. Reunir informació sobre els arxius existents de científics dins les terres de parla i cultura catalanes: localització, contingut i estat de classificació, accés a la consulta... 2. Contribuir al tractament d aquells fons que ja han estat dipositats en un arxiu, biblioteca o museu, però que na disposen d'instruments de referència. 3. Assessorar persones i institucions sobre el dipòsit i la gestió del patrimoni documental de caràcter cientificotècnic. 4. Fomentar la conscienciació pública de la importància d'aquest patrimoni. 5. Difondre la informació recollida i l'estat dels projectes empresos a través d'Internet i de publicacions.

Els arxius de ciència a Internet

National Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists, un dels serveis d'arxius de ciència pioners a Europa.

CASE (Cooperation on Archives of Science in Europe), on es poden llegir els fulls informatius (newsletter) apareguts fins ara i la llista de membres.

Archives Issues des Sciences Contemporaines, on es troba informació sobre les iniciatives en curs a França que tenen per objecte els arxius de la ciència contemporània. Inclou una secció amb textos en línia.

International Catalog of Sources for History of Physics and Allied Sciences, que depèn de l'American Institute of Physics.

International Council on Archives, Secció d'Universitats i Recerca, que inclou directrius sobre els arxius de la ciència i la tecnologia contemporànies.

Més informació : Xavier Roqué Centre d'Estudis d'Història de les Ciències UAB, i Antoni Borfo Arxiu General UAB

  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
9 de desembre de 2002
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxx
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat