Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·  Miscel·lània   :   Índex
Triat i garbellat  :  l'estassat   :   Índex
Aquesta comunicació o convocatòria és endarrerida, depassada o debolida. Us l'havíem triat i garbellat en la data que figura a peu de plana. Potser encara sigui del vostre interès. Si més no, us l'hem reservat com a record històric.
   
 

L'Institut d’Estudis Catalans convoca premis amb l’objectiu de distingir obres d’investigadors en tots els ambits de la ciencia i de la cultura catalanes.
Si no s’indica una altra cosa en les condicions específiques de cada premi, aquests premis es regeixen per les condicions generals següents:

Les obres que vulguin aspirar als premis han d’ésser inèdites, llevat d’aquells en les bases dels quals s’indiqui el contrari, executades abans d’aquesta convocatòria i redactades en català. No es podran considerar obres ja premiades en concursos anteriors o subvencionades per l’Institut. Les obres, d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO A4, s’han de presentar mecanografiades a doble espai i enquadernades.
Farà l’adjudicació del premi l’Institut d’Estudis Catalans a proposta d’una ponència formada per membres de l’Institut o per

 

especialistes que l’Institut creurà convenient de designar.
Si un premi resta desert o no és adjudicat, excepcionalment l’Institut podrà destinar-ne l’import, totalment o parcialment, a subvencionar un estudiós perquè prepari, sota la direcció d’un membre de l’Institut, un treball d’un tema semblant a l’anunciat.
L’obra premiada restarà propietat de l’autor o autora.
L’Institut no s’obliga a retornar els treballs no premiats que no hagin estat recollits dins el termini dels dos mesos comptadors des de la data de lliurament del premi.
Les obres aspirants a cada premi han d’ésser presentades mitjançant exemplar triplicat a la seu de l’Institut (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les indicacions següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor o autora i premi a que aspira l’obra, i han d’anar acompanyades d’una declaració que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

 

Premi Lluís Solé i Sabarís de Geografia

Premi instituït l'any 2001 per l'Institut d'Estudis Catalans. Enguany es convoca per primera vegada.

Ofert al millor treball d'investigació o d'assaig sobre geografia.

La ponència serà formada per tres membres proposats per la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La dotació del premi és de quatre mil dos-cents euros (4.200 e.)

 

Termini d’admissió de candidatures: 14 de desembre de 2001, a les 13 hores.
Lliurament dels premis: 24 d’abril de 2002.

 
  l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
25 de juny de 2001
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxix
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat