Activitats del curs   ·   Trajectòria històrica   ·   Directori   ·   Publicacions   ·   Miscel·lània
   
 
Premi Joan Palau Vera
per a treballs de recerca
d'estudiants de batxillerat

 

Joan Palau Vera (1875-1919) sobresortí en el camp de la pedagogia i publicà diverses obres de caràcter didàctic, en particular de geografia. Respecte a la seva tasca pedagògica, cal assenyalar que ell fou el fundador dels Col·legi Mont d'Or i un dels més actius introductors del mètode Montessori a Catalunya. Malauradament morí jove, abans de complir els quaranta-cinc anys; però Palau Vera representa sens dubte un clar antecedent, ben destacat, del desenvolupament pedagògic i geogràfic que es produí en el nostre país durant el tercer decenni del segle XX.
 
I per a saber-ne més...

 
 
 
Adjudicació de les convocatòries:
 
1a (2004) Premi : Albert Reixach; accèssit : Eudald Díaz.
2a (2005) Premi : Eduard Gutiérrez.
3a (2006) Premi : Irene Toneu.
4a (2007) Premi : Francesc Bas; accèssits: Ariadna Boada i Paula Garcia.
5a (2008) Premi : Mireia López i Adriana Petit.
6a (2009) Premi : desert.
7a (2010) Premi : Martí Burcet.
8a (2011) Premi : Lluc Gombau; accèssits: Neus Montero i Carla Sandiu.
9a (2012) Premi : Gerard Català; accèssit : Marc Lemus.
10a (2013) Premi : desert.
11a (2014) Premi : Clàudia Duran.
12a (2015) Premi : desert.
13a (2016) Premi : Kajol Viladrich; accèssits: Mar Clua i Bernat Pujol.
 

La Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la intenció de fomentar l'interès per l'estudi i la recerca de la geografia entre els estudiants de batxillerat, convoca el Catorzè Premi Joan Palau Vera, amb les bases següents:

1. Pot participar-hi l'alumnat de centres de batxillerat.

2. S’hi podran presentar treballs de recerca individual o col·lectiva, tutelats, que l’estudiant de batxillerat ha de dur a terme com a part del seu currículum. No s'admetran obres premiades o pendents d'avaluació en altres concursos.

3. El treball ha de versar sobre aspectes de la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics i haurà d'estar redactat en català.

4. El format, el suport i l'extensió dels treballs és lliure. S’ha d’acompanyar d'una síntesi d'un mínim de 20.000 caràcters (amb espais), on consti l'objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

5. El treball serà presentat pel centre d'ensenyament, junt amb una carta signada per la direcció o cap d'estudis, on certifiqui que ha estat escollit entre els treballs presentats per l'alumnat del centre. També haurà d'indicar: el nom, telèfon i adreces postal i electrònica de l’autor o autora i del tutor o tutora, el títol del treball, les adreces postal i electrònica i el telèfon del centre. Els noms de l’autor o autora i del tutor o tutora no han de constar al treball ni a la síntesi.

6. El premi serà dotat amb la quantitat de 700 €, que es repartirà a raó de 200 € per al centre educatiu que hagi presentat el treball premiat i 500 € per a l’estudiant o estudiants (en cas de treballs col·lectius, la quantitat indicada es repartirà a parts iguals entre els components

de l'equip). És voluntat de la SCG que el centre educatiu destini l’import de la part del premi que li correspon a favor del departament de ciències socials. A més, el centre rebrà, per a la seva biblioteca, un lot de llibres de la SCG.

7. El jurat estarà format per socis o sòcies de la SCG designats per la seva Junta de Govern. A més d’escollir el treball premiat, el jurat podrà fer mencions especials de treballs rellevants. La SCG es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.

8. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 1 de setembre de 2017 a les 23:59 h. El centre educatiu l'adreçarà a la SCG per correu electrònic en format .pdf (scg@iec.cat). La secretaria de la SCG enviarà al remitent un correu d'avís de recepció. Abans de la data esmentada i per correu postal (SCG, carrer del Carme 47, 08001 Barcelona), s'ha d'enviar una plica tancada on consti el títol del treball a l'anvers del sobre i el títol del treball, el nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic dels autors o autores i del tutor o tutora en un full a l'interior, així com la carta esmentada al punt 5 i una còpia sencera del treball en paper, sense el nom de l’alumne ni del tutor o tutora.

9. El veredicte es farà públic a l'Obrador Obert, el butlletí digital de la SCG (scg.iec.cat) durant el darrer trimestre del'any 2017, a la vegada que s'anunciarà la data de l'acte de lliurament del premi. El pagament de l’import del premi prescriu el dia 15 de juliol de 2018.

10. El premi i les mencions podran comportar la recomanació de publicació d’un article a la revista Treballs de la SCG.

 
   
l'àmbit de trobada  ·  er encastre  ·  el lugar para el encuentro  ·  gailenen bilgunea  ·  o lugar de encontro  ·  le lieu de rencontre  ·  the gathering space
 
  Pàgina actualitzada el
8 de maig de 2017
 
pau·alegre·fecit·mcmxcix·mmxviii
Qualsevol persona interessada en la geografia pot associar-s'hi.
Si us plau, complimenteu la butlleta de sol.licitud d’ingrés.
    Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 / 08001 Barcelona
scg@iec.cat